Trengereid Fabrikker Avd. Solheim (Tekstilindustri) [no] - Deprecated

Trengereid Fabrikker Avd. Solheim (norwegian bokmål)

Industribedrifter (Norsk Teknisk Museum) [no]

Description
I 1910 byggjer Karl Jebsen ein ny fabrikkbygning på Solheim utanfor Bergen: Karl Jebsens Baand- og Lidse-Fabrik. Denne blir seinare ei avdeling i Trengereid Fabrikker. [nn]
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/04/2018 08:08:04
Deprecated
Status
Help

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Trengereid Fabrikker Avd. Solheim
Norwegian bokmål

Description
I 1910 byggjer Karl Jebsen ein ny fabrikkbygning på Solheim utanfor Bergen: Karl Jebsens Baand- og Lidse-Fabrik. Denne blir seinare ei avdeling i Trengereid Fabrikker.
Norwegian nynorsk

Establishment
1910

-Time
1910
Termination
1999

-Time
1999
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.37253, 5.3419, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.37253
-Longitude (Easting)
5.3419
DigitaltMuseum
021167115383

-Id
021167115383
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Føreslår at denne blir arkivert/sletta, då det ikkje er ei eiga bedrift.

Hanne
Norwegian bokmål