9110 SOMMERØEN I SENJEN (Poståpneri) [no]

9110 SOMMERØEN I SENJEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4cdba063-e7f9-49dc-bc99-1487cbc144f3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9110 SOMMERØEN I SENJEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SOMMERØEN I SENJEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1895
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9110
Type
Norwegian bokmål

History

SOMMERØEN I SENJEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Sommerøen, i Hillesø herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1895 for den posten som kunne befordres til/fra stedet med dampskip. Sirk. 20, 27.6.1895.

Navnet ble fra 1908 skrevet SOMMARØY I SENJEN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.10.1921 endret til SOMMARØY I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1964 endret til bare SOMMARØY. Sirk. 47, 28.12.1963.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9110)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. og gårdbr. Jens J. Mikkelsen Sommerøen 1.7.1895.
Fisker Joakim Johansen 1.5.1918 (f. 1872).
Ds.eksp. Lorentz Johansen kst. 1.9.1928 (f. 1900, død 22.1.1948).
Johanne Sofie Tofthaug midlertidig fra 23.1.1948.
Ds.eksp. Hjalmar Antinius Hagbart Johansen 1.4.1948 (f. 1907).
Tidl. posteksp. Estrid Lorentze Eidem 1.1.1981 (f. 1952).
Postkass. Ingrid Gamst Pedersen vikar fra 1.1.1988 (f. 1963).
Kundebehandler Turi Mikalsen 1.6.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1898 kr 80,-, i 1904 kr 150,-, i 1908 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1895 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1895 ?
--Earliest time
01/07/1895
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443746

-Id
021166443746
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål