9716 BØRSELVEN (Poståpneri) [no]

9716 BØRSELVEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4c67e213-8941-4156-9359-af56ffbccc31 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9716 BØRSELVEN
Norwegian bokmål

Alternative name
BØRSELVEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1904
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/07/1999

-Time
31/07/1999
Code
9716
Type
Norwegian bokmål

History

BØRSELVEN poståpneri, i Kistrand herred, Finmarken amt, under Hammerfest postktr., med postforbindelse over dampskipsanløpsstedet Hestenes, ble underholdt fra 1.1.1904. Sirk. 50, 11.12.1903.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til BØRSELVA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.10.1927 endret til BØRSELV. Sirk. 38, 17.9.1927.

Poståpneriet var ute av virksomhet grunnet evakuering fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9716 BØRSELV ble lagt ned fra 1.8.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 10, 30.6.1999.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppr.

(9716)
Poståpnere/styrere:
Skogoppsynsm. Johan Abraham Hansen 1.1.1904 (f.1868).
Ds.eksp. P. Eriksen 1.4.1932 (f.1886). Evakuerte i 1944 til Sandnessjøen, tilbake 1.6.1945.
Mildrid Solveig Eriksen (Wik) midlt. 3.10.1956, kst. 1.6.1957 (f. 1934).
Poststyrer Eli Kirsten Flå Tiller fra 22.8.1994.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1911 kr 100,-, fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1904 31/07/1999

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1904 31/07/1999
--Earliest time
01/01/1904
--Latest time
31/07/1999
DigitaltMuseum
021166444004

-Id
021166444004
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål