2753 MO (Brevhus) [no]

2753 MO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4c2a40ca-0e87-4921-954b-10aa4f7284a5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2753 MO
Norwegian bokmål

Alternative name
MO
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1893 Gran (Kommune) [no], ,

-Time
01/01/1893
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1985

-Time
31/10/1985
Code
2753
Type
Norwegian bokmål

History

MO brevhus, i Gran herred, Kristians amt, under Hønefoss postkontor, i ruten mellom Vestre Gran og Gran poståpnerier, ble opprettet den 1.1.1893.

Brevhuset ble fra 20.12.1900 lagt under Kristiania postkontor.

Brevhuset MO ble lagt ned fra 1.7.1915 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Sølvsberget.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 108.

Brevhusstyrer:
Landh. Marius A. Skirstad 1.1.1893 (f.1871).

SØLVSBERGET poståpneri, i Gran herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra 1.7.1915 i stedet for det tidligere brevhuset Mo. Sirk. 29, 25.6.1915.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.10.1930 igjen under Oslo postkontor. Sirk. 19, 15.5.1930.

Fra 1.10.1961 igjen under Jevnaker postkontor. Sirk. 22, 28.7.1961.

Fra 1.10.1970 under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 32, 31.8.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 1.10.1980 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 31, 18.9.1980.

2753 SØLVSBERGET postkontor C, i Gjøvik postområde, ble lagt ned fra 1.11.1985. Ny postadresse: SØLVSBERGET, 2750 GRAN. Sirk. 41, 29.10.1985.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2753)
Poståpnere/styrere:
Landh. Marius A. Skirstad 1.7.1915 (f.1871). (På gården Skirstad.)
Overtatt av Telegrafverket fra 1.1.1933.
Stasj.holder Borghild Sørter Woxen 1.7.1956 (f.1912).

Årlig poståpnerlønn i 1915 var kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.
I 1918 var lønnen kr 600,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1893 31/10/1985

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1893 31/10/1985
--Earliest time
01/01/1893
--Latest time
31/10/1985
DigitaltMuseum
021166440897

-Id
021166440897
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål