Personer från LSH (Livrustkammaren, Skokloster, Hallwylska) (Externa data) [sv]

Other languages: Personer från LSH (Livrustkammaren, Skokloster, Hallwylska) (swedish)

Person

Description

Detta dataset använder data från K-Samsök. Datasetet innehåller personer från Livrustkammaren och Skoklosterslott med stiftelsen Hallwylska museet. Datasetet är hämtat från K-samsök (ksamsok.se) genom dess API.

Senast uppdaterat och omläst från källan: 2016-01-19

Poster i datasetet arkiverade 2016-01-19. [sv]

Dataset
24/05/2018 21:12:48
19/05/2020 18:38:13
Inactive
Status

URI
http://kulturnav.org/4c1319c2-a30a-43e7-a3d5-05038935dcfb
Download
Login/register to download the dataset content
14481 to 14481 of 14481 hits.
Name
Personer från LSH (Livrustkammaren, Skokloster, Hallwylska)
Swedish

Description
Detta dataset använder data från [K-Samsök](www.ksamsok.se). Datasetet innehåller personer från Livrustkammaren och Skoklosterslott med stiftelsen Hallwylska museet. Datasetet är hämtat från K-samsök (ksamsok.se) genom dess API.

Senast uppdaterat och omläst från källan: 2016-01-19

Poster i datasetet arkiverade 2016-01-19.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

-Text
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Swedish
Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Source type
URL
http://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?x-api={apiKey}&method=search&query=serviceOrganization=%22LSH%22+and+serviceName=%22agents%22&hitsPerPage={limit}&startRecord={offset}