2440 ENGERDALEN (Poståpneri) [no]

2440 ENGERDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4c022d8a-76b2-4829-89d5-e4030751e6ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
2440 ENGERDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ENGERDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
22/12/1885 Engerdal (Kommune) [no], ,

-Time
22/12/1885
-Place reference
Engerdal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2440
Type
Norwegian bokmål

History

ENGERDALEN poståpneri, i Nordre Østerdalen fjelddistrikt og fogderi, Hedemarken amt, under Kristiania postktr., med ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Tryssil poståpneri, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1885 med virksomhet fra 1.7.1885. Sirk. 15, 27.6.1885.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postktr. Sirk. 29, 10.12.1885.

Ifølge en gammel poståpnerprotokoll ble poståpneriet i 1895 flyttet til gården Brændalen, og ble 1.10.1901 lagt under Røros postktr. Sirk. 34, 19.9.1901.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ENGERDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Rena postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.3.1970 lagt under Elverum postområde. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(2440)
Poståpnere/styrere:
Pastor Jacob Anndus Lied Jervell 1.7.1885 (ulønnet da han hadde geistlig embede).
Landh. Haakon Dahler 1.7.1889.
Amunda Næsheim 1.9.1902.
Lærer Isac Næsheim midlt. kst. 9.5.1904.
Snekker Sakarias P. Haugen 8.9.1904.
O. Nordgaard 1.7.1910.
Lærerinne Sigrid Berg midlt. kst. 12.6.1919.
Kirsti Næsset 1.10.1919.
Landpostbud Tore Nesset 15.1.1933.
Jacob Ekeland 1.10.1937 (f.1913).
Posteksp. Randi Ulla Flobak 1.2.1980 (f.1954).
Posteksp. Ivar Eng vikar 1.1.1982 (f.1958).
Posteksp. D, Grete Flathagen vikar 1.12.1984 (f.1958).
Postst. Vigdis Husdal Hugubakken 1.12.1998.
Postm. (vikariat) Landpostbud Randi Ulla Flobak 1.10.1999.
Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1889. Årlig lønn fra da:

1889 1894 1896 1909 1912 1914 1917
Kr 60 80 120 150 250 300 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/12/1885 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/12/1885 ?
--Earliest time
22/12/1885
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440763

-Id
021166440763
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål