Laurell, Yngve (1882 - 1975) [sv]

Other languages: Laurell, Yngve (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Etnograf och folkmusiksamlare. Amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseets etnografiska avdelning, Stockholm. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:45:58
06/04/2024 05:25:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4bc95e1c-f109-427d-81f9-0b0c0536c687 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Laurell, Yngve
Swedish

First name
Yngve
Swedish

Last name
Laurell
Swedish

Title
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
Description
Etnograf och folkmusiksamlare. Amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseets etnografiska avdelning, Stockholm.
Swedish

Wikipedia

Birth
1882

-Time
1882
Death
1975

-Time
1975
Biography

Etnograf och folkmusiksamlare. Amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseets etnografiska avdelning, Stockholm. L. genomförde 1913-20 fonografinspelningar med tidens mer kända spelmän i allt ca 100 cylindrar- den första ljudande dokumentationen av svensk folkmusik. Cylindrarna donerades av L. till Svenskt visarkiv och finns numera överförda och utgivna på grammofon. L. var 1921-47 bosatt i Kina, från 1937 professor i etnografi vid Shanghais universitet. Sedan 1921 även konsthandlare i Peking och Shanghai. Resa till Australien 1910 -1911. Hemkommen till Sverige i augusti 1947. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1014613

-Id
1014613
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461642
-Id
021037461642
-System
DigitaltMuseum