Pettersson, Gustaf (1887 - 1925) [sv]

Pettersson, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:42
02/07/2022 00:25:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4ba29bcd-0ddd-4a38-84e5-3f69d6212070 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pettersson, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Pettersson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/03/1887

-Time
20/03/1887
Death
18/02/1925

-Time
18/02/1925
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Tekniska skolan i Stockholm.
Specialstuderande vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid lantegendomsnämnden i Stockholms stad 1910, vid fastighetskontorets egnahemsavdelning 1920.

Andra uppdrag: Medverkat vid utarbetande av två samlingar typritningar utgivna av Statens byggnadsbyrå.

Verk ett urval:
Bland arbeten: Bostadshus för SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening), i kv Bälgen, Motorn och Vingen, Västeråsgatan, Rödabergsområdet, Stockholm 1916-1925, tillsammans med Edvin Engström, Gustaf Larson.
Bostadshus för Stockholms stads fastighetsnämnd Magnebergsgatan 1-26 i trädgårdsstaden Enskededalen 1919-1922.
Bostadshus i kv Plöjaren, Enskedevägen 1922.
Villor i Äppelviken, Stockholm, bl a Linneaparken, Korsvägen, Dalstigen, Klövervägen, Sagostigen, Alviksvägen och Runda vägen 1917-1922.
Biografbyggnad i Alvik, Stockholm 1920, tillsammans med S E Lundqvist.

Swedish

Reference
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Holm, Lennart (red): Stockholmsbyggen 1916 - 1940 skildrade av Sigurd Westholm. Stockholm 1993.
Holm, Lennart (red): Från bostadsnöd till önskehem. Stockholms kooperativa bostadsförening 1916 - 1991. Monografier utgivna av Stockholms stad 104. Stockholm, 1991.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1925 sid 366.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1925 sid 62, dödsruna.
Swedish

Primus
343

-Id
343
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077134

-Id
011034077134
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish