2019 LAHAUGMOEN FELTPOST (åpneri) (Feltpoståpneri) [no]

2019 LAHAUGMOEN FELTPOST (åpneri) (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4a0b217d-bb14-436e-8031-86d20be91d2e | RDF/XML | JSON-LD
Name
2019 LAHAUGMOEN FELTPOST (åpneri)
Norwegian bokmål

Alternative name
LAHAUGMOEN FELTPOST (åpneri)
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
03.05.1954
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31.12.1989

-Time
31.12.1989
Code
2019
Type
Norwegian bokmål

History

LAHAUGMOEN FELTPOST (åpneri)

FELTPOST 52, på Lahaugmoen, under Lillestrøm postkontor, ble opprettet 3.5.1954. Posten til/fra stedet ble dirigert over Lillestrøm postkontor. Sirk. 10, 30.4.1954.

Navnet ble fra 1.2.1956 endret til LAHAUGMOEN FELTPOST. Sirk. 2, 24.1.1956.

Fra 1958 omgjort til fast poståpneri med navnet LAHAUGMOEN. (Statistikkårbok.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

2019 LAHAUGMOEN postkontor C, i Lillestrøm postområde, ble lagt ned fra 1.1.1990. Ny postadresse: 2013 SKJETTEN. Sirk. 39, 7.12.1989.

(2019)
Feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Fhv.postm. Peder Woldøen 3.5.1954 (f. 1882).
Aud Dybo 1.1.1959 (f. 1921).
Bjørg Bang Johansen midlt. kst. 1.1.1968 (f. 1929).
Posteksp. Tove Meidell Wien vikar fra 1.6.1986 (f. 1952).
Res.postkass. Tilde Margrethe Haagenrud vikar fra 1.7.1989.

Styrerlønnen var fra 1.2.1956 kr 451,80 pr, mnd. fra 1.1.1958 kr 463,00.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03.05.1954 31.12.1989

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03.05.1954 31.12.1989
--Earliest time
03.05.1954
--Latest time
31.12.1989
DigitaltMuseum
021166440620

-Id
021166440620
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål