Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
22/12/2021 09:26:54
29/01/2022 04:22:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4a08639f-53c6-4400-8200-cc70c631cbda | RDF/XML | JSON-LD
Name
Garborg, Arne
Norwegian bokmål

First name
Arne
Norwegian bokmål

Last name
Garborg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
25/01/1851

-Time
25/01/1851
Death
14/01/1924

-Time
14/01/1924
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Activity
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Forfatter

-Type of activity (text)
Forfatter
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Nasjonalmuseet ID
4A08639F-53C6-4400-8200-CC70C631CBDA

-Id
4A08639F-53C6-4400-8200-CC70C631CBDA
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039687674
-Id
021039687674
-System
DigitaltMuseum