2600 NORD-HOVE I FAABERG (Poståpneri) [no]

Other languages: 2600 NORD-HOVE I FAABERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/49f3f59c-b745-4619-ba6c-da931ddfe98e | RDF/XML | JSON-LD
Name
2600 NORD-HOVE I FAABERG
Norwegian bokmål

Alternative name
FAABERG
Norwegian bokmål

FÅBERG
Norwegian bokmål

LILLEHAMMER
Norwegian bokmål

NORD-HOVE I FAABERG
Norwegian bokmål

SMEDSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
?
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
06/05/2014

-Time
06/05/2014
Code
2600
Type
Norwegian bokmål

History

NORD-HOVE I FAABERG er i posthistorien benevnt "Postaabneri" i 1752, og i 1759 ble navnet endret til SMEDSTAD. Da ble poståpneriet flyttet fra gården Nord-Hove til gården Smedstad.

SMEDSTAD er også benevnt poståpneri i "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785".

Gården SMEDSTAD er for øvrig nevnt langt tidligere, i 1665, som "postgaard" i Fåberg-distriktet.

I en fortegnelse fra 1808 over poståpnerier som da skulle forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok), i en portotabell fra 1812, i et "Anhang" 1813 og i portokart 1816, er navnet endret til FAABERG.

Likevel er det i 1823 meddelt om opprettelse av en ukentlig postgang mellom Land og SMEDSTAD i Faaberg poståpneri. Kgl.res. 30.9.1823.
Av ovennevnte vet vi altså ikke når offentlig poståpneri ble opprettet.

Faaberg poståpneri ble i 1829 flyttet fra gården Smedstad til Lillehammer, og navnet ble fra da endret til LILLEHAMMER.

LILLEHAMMER poståpneri ble fra 1.1.1849 omgjort til POSTEKSPEDISJON. Sirk., 4.9.1848.

Ble ifølge Kgl.res. av 31.5.1890 omgjort til POSTKONTOR fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i LILLEHAMMER tildelt postnr 2608, 2609, 2611, 2613, 2614, 2615, 2618, 2619 og 2624 LILLEHAMMER. Fra samme tid fikk postboksadressatene under LILLEHAMMER postkontor tildelt postnr 2601 -- 2604 LILLEHAMMER. Postboksadresssatene under Skurva og Åretta (se også under disse) fikk tildelt postnr 2605 og 2606 LILLEHAMMER.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble tilsendt i 1849.

(2600)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Den/de første som ordnet med posten er ukjente.
I posthistorien nevnes i 1824 en poståpner med navnet Fliflet.
Fra 1829 en poståpner med navnet Christopher Andersen Gjelstad. Timesedler fra 1834/35 er attestert av A. Johansen (muligens poståpner).
Handelsm. og baker Halvor Andersen notert fra 24.12.1839. -- Han ble også første postekspeditør fra 1.1.1849 (f.1815).
Posteksp.III Axel Bothner midlertidig kst. under ledighet fra 15.1.1886 (f.1849).
Postfullm. Karl Kristian Ørbek Bø 16.9.1887 (f.1830). Tiltrådt 1.5.1888 med Axel Bothner som midlertidig styrer.
Postfullm. Emil Fredrik Conradi kst. 1.11.1890 (f.1852).
Postfullm. Theodor Hansen 20.12.1890 (f.1842). Tiltrådt 25.5.1891 med Carl Johan Gløersen som midlertidig styrer (f.1858).
Postfullm.I Carl Christian Larsen 14.6.1902 (f.1845).
Postfullm. Ellert Michael Fredrik Lieungh 1.6.1916 (f.1869).
Postfullm.II John Engeland 1.8.1939 (f.1879).
Postmester Olav Ketilsson 1.9.1949 (f.1891).
Kons.I Ingvald Johan Hisdal 1.11.1961 (f.1917).
Avd.sjef Reidar Johnsen 1.7.1966 (f.1903).
Vikarer i tiden 1.8.1970--1.6.1971.
Postinsp. Ulf Einemo 1.6.1971 (f.1922).
Postsjef Jostein Hegge 1.10.1986 (f.1932).
Postmester Sigrun Sanden 1.11.1993.
Postmester Odd Harald Tveit 1.5.2000.

Årlige poståpnerlønninger var i 1824 12 Spd., i 1829 20 Spd. Postekspeditørlønnen var i 1849 300 Spd., i 1866 450 Spd., i 1875 550 Spd., i 1877 kr 3.200,- og i 1887 kr 5.500,-.

Nytt FAABERG poståpneri, i Faaberg prestegjeld, Søndre Gudbrandsdal fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 17.12.1872, med virksomhet fra 1.1.1873. Sirk. 35, 28.12.1872.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Poståpneriet ble fra Hamar -- Tretten-banens åpning den 15.11.1894 flyttet til jernbanestasjonen. Samtidig ble det underholdt 3 ganger ukentlig landpostrute fra Faaberg jernbanestasjon om Gaustum, Flokeli Mølle, Aurlien, Lier, Jørstadmoen og tilbake til Faaberg poståpneri. Sirk. 29, 5.11.1894.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet FÅBERG.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet 2638 FÅBERG fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret FÅBERG nytt postnr 2625.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel tilsendt først i 1877 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2638 / 2625)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Thomas Jørstad 1.1.1873.
Utskiftningsform. Claus Kanestrup (?) 1.1.1874. (På gården Jongerud.)
Kirkesanger og skolelærer Mathias Olsen 1.7.1884.
Stasj.mester O. J. Stauch 15.11.1894.
Telegrafist L. Thorstad midlertidig fra 15.10.1911.
Stasj.mester Johs. N. Wiger 6.3.1912 (f.1865).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 16.8.1935.
Alf Iversen 1.3.1945 (f.1907, død 17.10.1952).
Gusta Iversen midlertidig fra 17.10.1952 til 1.9.1953.
Vikarer fra 1.9.1953.
Postass. M. Eliassen midlertidig fra 1.12.1953.
Poståpner Klara Stensrud 15.12.1954 (f.1901).
Poståpner Kård Femundsenden 16.1.1967 (f.1911).
Poståpner Haldis Jensine Hanssen kst. 1.10.1970 (f.1923).
Poståpner Hans Strand 1.2.1973 (f.1947).
Postkass. Louise Sylte Sveum 1.1.1982 (f.1947).
Postkass. Else Margrethe Urdahl 1.8.1985 (f.1950).
Poststyrer Sigrun Kristine Sanden 1.4.1998.
Poststyrer Marianne Kristin Lien 1.8.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1873 12 Spd., i 1877 kr 120,-, i 1887 kr 160,-, i 1896 kr 300,-, i 1901 kr 600,-, i 1906 kr 800,-, i 1913 kr 900,- og i 1914 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed ? 06/05/2014

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
? 06/05/2014
--Earliest time
?
--Latest time
06/05/2014
DigitaltMuseum
021166440821

-Id
021166440821
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål