3072 HOLM I JARLSBERG (Poståpneri) [no]

3072 HOLM I JARLSBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/49d7d1e4-1d77-44d6-9941-4be26d9f1b8a | RDF/XML | JSON-LD
Name
3072 HOLM I JARLSBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
HOLM I JARLSBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15/05/1906
--Place
Termination
31/05/1971

-Time
31/05/1971
Code
3072
Type
Norwegian bokmål

History

HOLM I JARLSBERG poståpneri, på jernbanestasjonen Holm, i Sande herred, Jarlsberg og Larvik amt, under Drammen postktr., ble underholdt fra 15.5.1906. Sirk. 22, 9.5.1906.

Navnet ble fra 1.7.1928 endret til HOLM I VESTFOLD. Sirk. 24, 18.6.1928.

Poståpneriet 3072 HOLM I VESTFOLD ble lagt ned fra 1.6.1971. Ny postadresse. 3070 SANDE I VESTFOLD. Sirk. 28, 15.6.1971.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3072)
Poståpnere:
Stasj.eksp. Lars Winge 15.5.1906 (f. 1873).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.6.1937.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1909, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1913 kr 200,-, fra 1914 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/05/1906 31/05/1971

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/05/1906 31/05/1971
--Earliest time
15/05/1906
--Latest time
31/05/1971
DigitaltMuseum
021166441016

-Id
021166441016
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål