Benkow, Ivan (1885 - 1955) [no]

Benkow, Ivan (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 05:54:26
02/07/2022 01:38:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4983dd9c-43ec-4be5-8b1f-356105f66b6c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Benkow, Ivan
Norwegian bokmål

First name
Ivan
Norwegian bokmål

Last name
Benkow
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1885

-Time
1885
Death
1955

-Time
1955
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Grodno, Russland 18.03.1885. Sønn av fotograf Elias B. og Vina, g. l) m. Sara Dworsky, 2) m. Annie Louise Florence. 2 sønner, 1 datter. Utlært hos faren. sv.- og håndv.br. i Kristiansund 1915. Startet eget firma i Kristiansund 1914, overlot i 1918 dette til Brun Svendsen. Hadde så firma i Oslo 1918-28, i Trondheim 1928-34 og på Stabekk fra 1930. Dette ble i 1955 overtatt av hans yngste sønn Jo B. Han har vært viseformann i Oslo krets av Fotografenes Landsforbund og formann i Bærums bokholderi- og kalkulasjonsnemnd. Ivan Benkow har også vært omreisende fotograf og bl.a. fotografert gruppebilder av arbeidsstokken ved LKAB i Narvik.

Virkested:
1918-1928: Oslo
1925: Trondheim
1928-1934: Trondheim
1930-1955: Stabekk
1914-1918: Kristiansund, 1503

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Benkow, Jo: Fra synagogen til Løvebakken, 1985
Norsk fotografisk tidsskrift 41(1955) : 2, s. 28 (nekrolog)
Harnang, Harald. Fotografer i Narvik opp gjennom tidende. Upublisert manuskript i Preus museum (2010)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
197

-Id
197
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005034

-Id
021036005034
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål