Sydvaranger A/S (Selskap) [no]

Sydvaranger A/S (norwegian bokmål)

Industribedrifter (Norsk Teknisk Museum) [no]

Description
Sydvaranger AS var et gruveselskap i Sør-Varanger, stiftet i 1906, som utvant jernmalm i Bjørnevatn og transporterte den med jernbane til Kirkenes, der malmen ble knust og gjort om til pellets. Mye av leveransene gikk til Tyskland med båt.Hovedeieren, Staten, vedtok i 1985 en nedleggingsplan og fra 1996 fikk ikke foretaket lenger statsstøtte. Bidjovagge Gruber og Rana Gruber på Storforshei, Nordland, var datterselskap. Foretaket ble etter nedleggingen omgjort til en industripark, som er delei... Sydvaranger AS var et gruveselskap i Sør-Varanger, stiftet i 1906, som utvant jernmalm i Bjørnevatn og transporterte den med jernbane til Kirkenes, der malmen ble knust og gjort om til pellets. Mye av leveransene gikk til Tyskland med båt.Hovedeieren, Staten, vedtok i 1985 en nedleggingsplan og fra 1996 fikk ikke foretaket lenger statsstøtte. Bidjovagge Gruber og Rana Gruber på Storforshei, Nordland, var datterselskap. Foretaket ble etter nedleggingen omgjort til en industripark, som er deleid av Sør-Varanger kommune og Varangerkraft. [no]
Type
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/12/2017 15:23:52
22/01/2022 03:42:15
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/49674fad-c6fc-4f3b-8188-7ecc8c581d0a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Sydvaranger A/S
Norwegian bokmål

Alternative name
Sydvaranger Gruve
Norwegian bokmål

Description
Sydvaranger AS var et gruveselskap i Sør-Varanger, stiftet i 1906, som utvant jernmalm i Bjørnevatn og transporterte den med jernbane til Kirkenes, der malmen ble knust og gjort om til pellets. Mye av leveransene gikk til Tyskland med båt.Hovedeieren, Staten, vedtok i 1985 en nedleggingsplan og fra 1996 fikk ikke foretaket lenger statsstøtte. Bidjovagge Gruber og Rana Gruber på Storforshei, Nordland, var datterselskap. Foretaket ble etter nedleggingen omgjort til en industripark, som er deleid av Sør-Varanger kommune og Varangerkraft.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1906

-Time
1906
Termination
1996

-Time
1996
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
69.65861, 30.00572, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
69.65861
-Longitude (Easting)
30.00572
Reference
Illustrert Norsk Næringsleksikon Bind III, 1940
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021167115994
-Id
021167115994
-System
DigitaltMuseum