Oskar I, konge av Sverige og Norge (1799 - 1859) [no]

Other languages: Oskar I, konge av Sverige og Norge (norwegian bokmål), Oskar I, kung av Sverige och Norge (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Regent 1844-1859 [no]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:52:39
25/05/2024 05:34:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/49644eaa-849c-42cd-ad4f-b006cad427fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Oskar I, konge av Sverige og Norge
Norwegian bokmål

Oskar I, kung av Sverige och Norge
Swedish

First name
Oskar
Norwegian bokmål

Oscar
Swedish

Middle name
Josef Franz
Norwegian bokmål

Alternative name
Oscar I
Norwegian bokmål

Oscar I
Swedish

Title
Konge av Sverige og Norge Kung av Sverige och Norge [Swedish]

-Title
Konge av Sverige og Norge
Norwegian bokmål

Kung av Sverige och Norge
Swedish
Description
Regent 1844-1859
Norwegian bokmål

Kung av Sverige och Norge, regent 1844-1859
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
04/07/1799 , , Paris (Frankrike (FR)) [sv],
www.ne.se 2007-06-08

-Time
04/07/1799
-Place reference
, , Paris (Frankrike (FR)) [sv],

--Place (text)
Paris (Frankrike (FR))
Swedish
-Source
www.ne.se 2007-06-08
Swedish
Death
08/07/1859
www.ne.se 2007-06-08

-Time
08/07/1859
-Source
www.ne.se 2007-06-08
Swedish
Life role
King 1844 1859

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Timespan
1844 1859
--Earliest time
1844
--Latest time
1859
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Oskar I, født 4. juli 1799, død 8 juli 1859, konge av Sverige og Norge fra 1844. O. var født i Paris som sønn av daværande krigsminister Jean Baptiste Bernadotte, som ble svensk konge i 1818 (Karl XIV Johan), og Désirée Clary (Desideria). Oskar ankom Sverige i 1810. Fra 1823 var O. gift med Josefine (f. Joséphine de Beauharnais) og fikk barna Karl (XV), Gustav ("Sangarprinsen"), Oskar (II), Eugénie och August med henne.

Norwegian bokmål

Oskar I, född 4 juli 1799, död 8 juli 1859, kung av Sverige och Norge från 1844. O. föddes i Paris som son till dåvarande krigsministern Jean Baptiste Bernadotte, som blev svensk kung 1818 (Karl XIV Johan), och Désirée Clary (Desideria). Oskar ankom till Sverige 1810. Från 1823 var O. gift med Josefina (f. Joséphine de Beauharnais) och hade med henne barnen Karl (XV), Gustaf ("Sångarprinsen"), Oscar (II), Eugénie och August. #www.ne.se 2007-06-08 #2007-06-08

Swedish

Note
barn till Desideria; far till Karl XV; far till Gustaf; far till August; barn till Karl XIV Johan; far till Eugénie; far till Oskar II
Swedish

Reference
www.ne.se 2007-06-08
Swedish

Nordiska museet, Primus
36724

-Id
36724
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036634043
-Id
021036634043
-System
DigitaltMuseum