1388 BORGEN (Underpostkontor) [no]

Other languages: 1388 BORGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4884de8c-d83a-4edf-8f0d-e1df4a103384 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1388 BORGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
BORGEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/09/1973
--Place
Termination
31/05/1997

-Time
31/05/1997
Code
1388
Type
Norwegian bokmål

History

BORGEN underpostkontor (1370 Asker), i Asker komm., Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.9.1973. Sirk. 33, 30.8.1973.Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.Eget postnr 1374 ble tildelt fra 1.4.1987. (4. trafikkontor, 26.11.1986.)Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret C lagt under Asker og Bærum postregion fra 1.1.1989. Sirk. 1, 10.1.1989.Postkontoret 1374 BORGEN ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk BORGEN nytt postnr 1388.(1374 / 1388)

Poststyrere:

Berit Larsen, midlertidig fra 1.9.1973.

Svein Erik Høiesen 1.8.1975 (f. 1951).

Postkass. Bjørn Fjøsne 1.4.1980 (f. 1952).

Posteksp. Odd-Jostein Hyttbakk 1.5.1981 (f. 1950).

Res.postkass. Bodil Helen Larsen vikar fra 13.6.1985, fast 1.3.1988 (f. 1961).

Poststyrer Ågot Skjeggestad 1.7.1988 (f. 1949).

Poststyrer Laila Åsvold vikar fra 1.1.1997.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/09/1973 31/05/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/09/1973 31/05/1997
--Earliest time
01/09/1973
--Latest time
31/05/1997
DigitaltMuseum
021166440424

-Id
021166440424
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål