Torulf, Ernst (1872 - 1936) [sv]

Torulf, Ernst (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:30:38
13/08/2022 00:22:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/487f1651-7640-42a7-9890-5a15ba1d84c0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Torulf, Ernst
Swedish

First name
Ernst
Swedish

Last name
Torulf
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/10/1872 Friggeråker (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
09/10/1872
-Place reference
Friggeråker (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Death
30/11/1936 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
30/11/1936
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: CTL 1888-1893, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1893-1896, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd på ritkontor 1896-1897, vid Eksjö stads arbeten 1897-1898, vid Skara stads arbeten 1898-1899.
Verksam i Stockholm 1901-1903, i Göteborg från 1903.
Kompanjonskap med Ivar Tengbom i Stockholm 1906-1912.
Medarbetare i jubileumsutställningen i Göteborg 1923.

Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för CTI 1929, Chalmers Tekniska Institut i Göteborg.

Tävlingar: Högskoletävlingen i Göteborg 1902 tillsammans med Erik Hahr, 1:a pris.
Nytt stadshotell i Piteå 1902, 2:a pris.
Götaplatsens ordnande i Göteborg 1917 tillsammans med Sigfrid Ericson, Arvid Bjerke och R O Swensson, motto Ares, 2:a pris.Resor: Vistelse utomlands 1899-1901.

Medlemskap: STF från 1902, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Göteborgs högskola 1907, tillsammans med E Hahr.
Fd Vanföreanstalten, Per Dubbsgatan, 1910, tillsammans med I Tengbom.
Stadshotell i Piteå, tillsammans med I Tengbom.
Rådhus i Borås 1908-1910, tillsammans med I Tengbom.
Kyrka i Arvika 1911, tillsammans med I Tengbom.
Frimurarlogen i Göteborg, ombyggnad 1918.
Hvitfeldtska läroverket, Rektorsgatan, Göteborg 1915.
Naturhistoriska museet, Linnéplatsen, Göteborg 1916.
Centralposthuset, Drottningtorget, Göteborg 1923.
Skaraborgs läns sparbank, Järnvägsgatan 16, Skara 1902-1905.
Sparbanken, Storgatan 8, Halmstad 1912-1914, tillsammans med I Tengbom.
Sparbanken, Järnvägstorget, Ulricehamn 1921-1922.
Sparbanken, Storgatan - Brogatan, Falkenberg 1921.
Sparbanken, Storgatan 7-9, Falköping 1926-1928.
Badhus, Falkenberg.
Badhus, Åmål.
Ögon- och öronpoliklinik, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 1936.
Hyreshus och privathus i Göteborg.
Sjukhusbyggnader.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 419.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 272.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1902 sid 59, Högskoletävlingen i Göteborg; ibid år 1902 sid 62, Nytt stadshotell i Piteå.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1918 sid 111, Götaplatsen; ibid år 1921 sid 95, Privathus å Lorensbergsområdet, Göteborg, tillsammans med Bjerke och Svensson.
H8D 1927:30.
Swedish

Primus
497

-Id
497
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077442

-Id
011034077442
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish