B 6 Republic 2 P-A Guardsman [sv]

B 6 Republic 2 P-A Guardsman (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
B 6 var ett tvåsitsig, enmotorigt, lågvingat monoplan helt i metall. Andra världskriget och exportstopp av krigsmateriel från USA innebar att bara två av 52 beställda flygplan levererades. Trots att flygvapnet hade för avsikt att i använda flygplanen som lätta bombflygplan försågs inte B 6 med bombställ. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:57:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/486584b9-eb36-471b-ad7f-09269c87e4f9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
B 6 Republic 2 P-A Guardsman
Swedish

Alternative name
Guardsman
Swedish

Description
B 6 var ett tvåsitsig, enmotorigt, lågvingat monoplan helt i metall. Andra världskriget och exportstopp av krigsmateriel från USA innebar att bara två av 52 beställda flygplan levererades. Trots att flygvapnet hade för avsikt att i använda flygplanen som lätta bombflygplan försågs inte B 6 med bombställ.
Swedish

Type
Function
Swedish

Type code
B 6
-Constructed by
Service period
1940 1953

-Timespan
1940 1953
--Earliest time
1940
--Latest time
1953
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 68
Swedish