Becker, Wilhelm J:r (1875 - 1910) [sv]

Becker, Wilhelm J:r (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:53:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4828ce6c-c43f-412e-8b21-ca1fdcb49b06 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Becker, Wilhelm J:r
Swedish

First name
Wilhelm J:r
Swedish

Last name
Becker
Swedish

Birth
13/04/1875 , , Hamburg, Tyskland [sv]

-Time
13/04/1875
-Place reference
, , Hamburg, Tyskland [sv]
--Place (text)
Hamburg, Tyskland
Swedish
Death
17/09/1910

-Time
17/09/1910
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

År 1900 vistades Wilhelm Becker utomlands för studier. Han var skriven i Tyska församlingen. Under åren 1886-1899 titulerades han 'färghandlare'. Han flyttade till Argentina där han avled.

Swedish

Residence
, , Stockholms län [sv]

-Place reference
, , Stockholms län [sv]
--Place (text)
Stockholms län
Swedish
, , Malmtorgsgatan 5, Stockholms stad [sv] 1866 1899
1866 - ca 1899

-Place reference
, , Malmtorgsgatan 5, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Malmtorgsgatan 5, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1866 1899

--Earliest time
1866
--Latest time
1899
-Dating comment
1866 - ca 1899
Swedish
Reference
(SSM), Aktiebolaget Wilhelm Becker (ABWB) och SSA. (Huvudkälla)
Swedish

SSA och ABWB.
Swedish

NFR
6579

-Id
6579
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591622

-Id
021035591622
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish