7747 VINGSAND (Poståpneri) [no]

7747 VINGSAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:18:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/48194081-fff0-411c-9760-5ab18090a6cc | RDF/XML | JSON-LD
Name
7747 VINGSAND
Norwegian bokmål

Alternative name
VINGSAND
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1907 Osen (Kommune) [no], ,

-Time
01/10/1907
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1990

-Time
31/10/1990
Code
7747
Type
Norwegian bokmål

History

VINGSAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Osen herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postontor, ble opprettet den 1.10.1907. Sirk. 54, 24.9.1907.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Steinkjer postkontor. Sirk. 24, 10.8.1961.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7747 VINGSAND postkontor C, under Steinkjer postområde, ble lagt ned fra 1.11.1990. Ny postadresse: VINGSAND, 7740 STEINSDALEN. Sirk. 28, 1.10.1990.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7747)
Poståpnere/styrere:
Handelsbest. J. Hopen 1.10.1907 (f. 1833).
Handelsm. Normann Hopen 27.7.1909.
Handelsbest. J. Hopen 5.5.1911 (f. 1883).
Ds.eksp. Ola Rosvoldaune 1.7.1953 (f. 1919).
Ds.eksp. Eliot Gurinius Norø midlertidig fra 1.11.1955, fast 1.3.1956 (f. 1900).
Ds.eksp. Jørgen Mathias Paache midlertidig fra 15.9.1956, fast 1.12.1956 (f. 1915).
Odd Julian Aune vikar fra 1.9.1971, kst. i 1972, fast 1.12.1973 (f. 1920).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1910, da årlig løn ble satt til kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1907 31/10/1990

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1907 31/10/1990
--Earliest time
01/10/1907
--Latest time
31/10/1990
DigitaltMuseum
021166443121

-Id
021166443121
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål