Vaccination Place holder

Vaksine (norwegian bokmål), Vaksine (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:31
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/vaksine
Label
Vaccination
English

Vaksine
Norwegian bokmål

Vaksine
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Health services
English

Note
Vaksine mot smittsomme sykdommer tilbys hele befolkningen. Det er kommunens helsetjeneste som står for tilbudet.
Norwegian bokmål

Vaksine mot smittsame sjukdomar blir tilboden heile befolkninga. Det er kommunen si helseteneste som står for tilbodet.
Norwegian nynorsk