Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
24/01/2017 13:14:30
16/09/2023 06:12:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/47c08d9f-9a82-4c4a-8496-efb237f33d5c | RDF/XML | JSON-LD
Name
EUGENIA
Swedish

Type of vessel
Swedish

Other vessel type
Swedish

Launched
-Time
1856
-Shipyard
Decommissioned
1865

-Time
1865
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
DigitaltMuseum
021176010139
-Id
021176010139
-System
DigitaltMuseum