Jørgensen, Ole Peter (1877 - 1946) [no]

Jørgensen, Ole Peter (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:37
14/05/2022 04:27:02
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/47a2826a-c6b2-4ac2-aa26-857deae05ebc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jørgensen, Ole Peter
Norwegian bokmål

First name
Ole Peter
Norwegian bokmål

Last name
Jørgensen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1877

-Time
1877
Death
1946

-Time
1946
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 13.04.1877 - død 1946
Født på Helle ved Kragerø, død i Sandefjord. Sønn av Kirsten Marie og Jørgen Nilsen, gift 1908 med Charlotte Speilberg (1885-), datter av Ella og Christoffer Garmann S., 1 sønn, 1 datter. Gikk i lære hos broren Nils Carl N. i Dakota, USA, startet i 1904 eget atelier sammen med broren Jørgen og i 1908 atelier sammen med broren Even i Alberta i Canada. I mellomtiden hadde han vært hjemme i Norge og giftet seg. I 1912 kom både han og Even tilbake til Norge og startet i 1913 atelier i Kragerø "Brødrene Jørgensen", ved at de overtok atelieret etter A. F. Johansen (startet 1894). I 1927 flyttet Ole Peter til Sandefjord, løste sv.br. og håndv.br. og startet eget firma der 1.2.1927 i Jernbanealléen, fra 1934 i Kongensgt. 22. Dette drev han til sin død i 1946. Det ble da overtatt av datteren Margareta Sofie Wang (1915-) og sønnen Richard A. (22.5.1914-). Han var en oppriktig kristen og ivrig i indremisjonsarbeidet i Sandefjord, også ivrig seiler, musikkvenn m. m. I 1989 ble "Brødrene Jørgensen"s arkiv overtatt av fotograf Jan Hasseleid, Kragerø. Arkivet har 90.000 bilder fra Jørgensen-familiens egen virksomhet, og i tillegg 10.000 bilder fra forgjengeren, Frk. Børresen. I 1989 ble "Brødrene Jørgensen"s arkiv overtatt av fotograf Jan Hasseleid, Kragerø. Arkivet har 90.000 bilder fra Jørgensen-familiens egen virksomhet, og i tillegg 10.000 bilder fra forgjengeren, Frk. Børresen.

Virkesteder:
1927-1946: Sandefjord
1913-1927: Kragerø

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Telemark Arbeiderblad 12.09.1991
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 9, s. 151 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1054

-Id
1054
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006973

-Id
021036006973
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål