Asplund, Gunnar (1885 - 1940) [no]

Other languages: Asplund, Gunnar (norwegian bokmål), Asplund, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:39:34
18/05/2024 01:11:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/479da6a0-597d-488d-ae0b-0218932bc198 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Asplund, Gunnar
Norwegian bokmål

Asplund, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Norwegian bokmål

Gunnar
Swedish

Last name
Asplund
Norwegian bokmål

Asplund
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
22/09/1885 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
22/09/1885
-Place reference
--Place
Death
20/10/1940 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
20/10/1940
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1904.
KTH 1905-1909, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Privat arkitekturskola under ledning av arkitekterna Carl Bergsten, Ivar Tengbom, Carl Westman och Ragnar Östberg.

Verksamhet: Anställd vid Stockholms stads byggnadsnämnd 1912.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1918.
Egen verksamhet i Stockholm.

Andra uppdrag: Redaktör för Teknisk tidskrift Arkitektur 1917-1920.

Lärarverksamhet: Assistent i arkitektur vid KTH 1912-1913, speciallärare i ornamentik 1917-1918, professor i arkitektur 1931-1940, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Ny realskola i Karlshamn, 1912, 1:a pris.
Nybyggnad för Timmermansorden i Stockholm 1912 tillsammans med Hj Svensson, 5:e pris.
Ny folkskola i Kalmar 1913, motto In Scyllam, 2:a pris.
Göteborgs rådhus, om- och tillbyggnad 1913, 1:a pris.
Skogskyrkogården 1915 tillsammans med Sigurd Lewerentz, motto Tallum, 1:a pris.
Carl Johansskolan i Göteborg 1915, 2:a pris.
Kakelugnstävling i Upsala-Ekeby 1916, 2:a pris.
Gustav Adolfs torgs ordnande i Göteborg 1918, 1:a pris.
Helgeandsholmens ordnande i Stockholm 1921, motto Förlikningsmannen, 2:a pris.
Kungl Maj:ts Kanslihus i Stockholm 1922 tillsammans med Ture Ryberg, 2:a pris.
Svenska paviljongen på Parisutställningen 1925, förslag i inbjuden tävling.
Daneliusfondens tävling om offentligt konstverk i Stockholm (avseende parken vid Stadsbiblioteket) 1926 tillsammans med Ivar Johnsson, inköp.
Kyrkogård vid Kviberg i Göteborg 1926, 1:a pris.
Kapell på Kvibergs kyrkogård i Göteborg 1932, förslag i inbjuden tävling.
Malmö museum 1932, motto 1434-1934.
Statens Bakteriologiska Laboratorium i Stockholm, 1:a förslagsrum, uppdrag.
Bromma flygplats i Stockholm 1934, förslag i inbjuden tävling.
Kvibergs krematorium i Göteborg, 1:a förslagsrum i inbjuden tävling.
Socialt nämndhus i Stockholm, 1:a pris.
Stockholms stadsarkiv, 1:a förslagsrum i inbjuden tävling 1939.Resor: Tyskland och Belgien 1910.
Frankrike och Italien 1913-1914.
Danmark 1918.
USA (för studier av folkbibliotek) 1920.
Italien 1921 och 1927.
Tyskland 1928.
England 1930.
Danmark, Tyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Österrike, Frankrike och England 1934.
USA 1938.
Tyskland, Schweiz, Frankrike och England 1939.

Medlemskap: STF från 1907, Svenska Teknologföreningen.
SA, Svenska Arkitektföreningen, styrelseledamot avd A 1913, 1915-1920, 1922-1923, 1926-1927, 1930-1931, 1933, avd:s ordförande 1928-1929, ledamot av styrelsen för avd T 1933-1934.
FrKA 1932, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Asplund, Gunnar m fl: Acceptera. Stockholm, 1931.
Teknisk tidskrift år 1919 sid 152, Villa i Djursholm (Bankdirektör Snellman); ibid år 1921 sid 87, Skogskapellet.
Byggmästaren år 1922 sid 17, Listers härads tingshus; ibid år 1923 sid 109, Sjöfartsmuseet i Göteborg; ibid år 1923 sid 277, Bilder med randanteckningar från konstindustribyggnaderna på Göteborgsutställningen; ibid år 1924 sid 185, Skandiateatern i Stockholm; ibid år 1925 sid 1, Carl Johansskolan i Göteborg; ibid år 1925 sid 158, Begravningsplats i Oxelösund; ibid år 1926 sid 177, Odenhallen; ibid år 1928 sid 100, Några uppgifter om biblioteksbygget; ibid år 1930 sid 132, 145 och 165, Stockholmsutställningen 1930; ibid år 1931 sid 203, Vår arkitektoniska rumsuppfattning; ibid år 1935 sid 39, Ett litet specialvaruhus; ibid år 1935 sid 221, Arkitekturutbildningen; ibid år 1936 sid 157, Stockholms nya krematorium; ibid år 1936 sid 166, Konst och teknik; ibid år 1938:16 sid 158, Statens Bakteriologiska Laboratorium; ibid år 1938:30 sid 328, Sportstuga vid Hästnäsviken; ibid 1939:10 sid 157, Göteborgs rådhus; ibid år 1940:19 sid 247, Krematoriebygget; ibid år 1945:1 sid 4, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stockholm (projekt).

Verk ett urval:
Realskola i Karlshamn 1912-1918, tillbyggnad 1929-1936.
Göteborgs rådhus, om- och tillbyggnad, 1913 (tävling), 1916 förslag, 1925 förslag godkänt av stadsfullmäktige, 1934-1937 beslut av stadsfullmäktige om utförande.
Selanderska gården, Örnsköldsvik 1913.
Sturegården, Nyköping 1913.
Doktor Ruths villa, Kymmene AB, Kuusankoski, Finland 1914.
Skogskyrkogården (Tävling 1915 tillsammans med Sigurd Lewerentz) uppdrag 1915, Skogskapellet 1918-1920, Ekonomibyggnader 1922-1924, Krematoriet 1935-1940.
Ålberga: typ av en-, två-, trefamiljshus, lanthandelsgård, Callinska gården m fl 1915.
Carl Johansskolan, Göteborg 1915-1924 (tävling).
Bostadshus för AB Ryska Stållinefabriken, Jekaterinoslaw 1916.
Arbetarbostäder, kv Stativet och Tumstocken, Stockholm 1917.
Interiörer, Svenska Slöjdföreningens hemutställning 1917.
Villa Snellman, Djursholm 1917-1918.
Statens spannmålslagerhus (arkitektonisk medhjälpare till professor Carl Forssell) 1917-1918.
Tisenhults herrgård v Katrineholm, restaurering 1917-1918.
Lister härads tingshus, Sölvesborg 1917-1921.
Arbetarbostäder, Tidaholms bruk 1918.
Interiörer, Föreningen Verkstadens utställning 1920.
Stockholms stadsbibliotek 1920-1928.
Almunge kyrkogård, utvidgning 1921.
Möbler till vissa rum i Stockholms stadshus 1921.
Prins Oscar Bernadottes familjegrav, Norra begravningsplatsen, Stockholm 1921.
Klevaliden, bro jämte väganslutningar 1922.
Skandiabiografen, Stockholm 1922-1923.
Stadsplan för området kring Observatoriekullen i Stockholm 1923.
Interiör på Parisutställningen 1925.
Amiral Sten Ankarcronas familjegrav, Norra begravningsplatsen, Stockholm 1924-1925.
Restaurant Gillets festvåning, Stockholm, rumsinredningar 1924-1925.
Kyrkogård i Oxelösund 1924-1925.
Kyrkogård vid Kviberg i Göteborg (tävling) 1926.
Kanslirådet Hj Rettigs familjegrav, Norra begravningsplatsen, Stockholm 1926-1928.
Stadsbiblioteket i Stockholm 1920-1928.
Parken omkring Stadsbiblioteket i Stockholm 1927-1935.
Stockholmsutställningen 1928-1930.
Nybrogatan 7, Stockholm, ombyggnad, inredning och möbler för Svenska Slöjdföreningens lokaler 1931.
Bredenbergs varuhus, Drottninggatan, Stockholm 1933-1935.
Statens Bakteriologiska Laboratorium, Stockholm (tävling) 1933-1937.
Sommarvilla i Stavsnäs för B Beckström 1934.
Kapell i Oxelösund 1935-1937.
Kvibergs krematorium, Göteborg, ofullbordat uppdrag (tävling) 1936-1940.
Stennäs, Sorunda, Södermanland, Asplunds eget sommarställe 1936-1940.
Skövde krematorium, ofullbordat uppdrag 1937-1940.
Statens veterinärbakteriologiska anstalt, ofullbordat uppdrag 1937-1940.
Stockholms stadsarkiv, ofullbordat uppdrag 1939-1940.
Utförlig lista med alla verk och projekt i Hakon Ahlbergs bok.

Swedish

Parent Of
Has works/objects at
-Organization/collection
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 763 och 1423.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 31.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Svensk arkitektur - Ritningar 1640 - 1970. Stockholm, 1986.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Holmdahl, Gustav, Lind, Sven-Ivar och Ödeen, Kjell (red): Gunnar Asplund arkitekt 1885 - 1940. Stockholm, 1943 (engelsk upplaga Stockholm, 1950).
Zevi, Bruno: E Gunnar Asplund. Milano, 1948.
de Maré, Eric: Gunnar Asplund. A great modern architect. London, 1955.
Johansson, Bengt O H: Skogskyrkogården i Enskede. Uppsats, Stockholm HT 1961.
Elemér, Nagy: Erik Gunnar Asplund. Budapest 1974.
Wrede, Stuart: The Architecture of Erik Gunnar Asplund. Cambridge, Massachusetts, 1980.
Space Design år 1982:217, sid 3 - 166.
Futagawa, Yukio (red): Global Architecture. Erik Gunnar Asplund. Woodland Crematorium, Stockholm, Sweden. 1935 - 40. Woodland Chapel, Stockholm, Sweden. 1918 - 20- Stockholm Public Library, Stockholm, Sweden. 1920 - 28. Tokyo, 1982.
Arkitekturmuseet / Arkitektur (utgivare): Asplund 1885-1940. Utställningskatalog , Stockholm, 1985.
Caldenby, Claes och Hultin, Olof: Asplund. Stockholm, 1985 (engelsk upplaga, Stockholm 1985).
Filippo Alison (red): Erik Gunnar Asplund. Mobili e Oggetti. Milano, 1985.
Engfors, Christina (red): Lectures and Briefings from the International Symposium on the Architecture of Erik Gunnar Asplund. Stockholm, 1986.
Korte, Martin: Archetypen. Ihre Herkunft ind Bedeutung bei Erik Gunnar Asplund. Die Formfindung Asplunds als Verschmelzungsprozeß klassizistischer, symbolistischer und traditionalistischer Aspekte in der Architectur. Technische Universität, Braunschweig 1986.
Arkitekturmuseet (utgivare): Arkitekten Gunnar Asplund 1885-1940, utställningskatalog Gammeldok 1986.
Lund Jensen, Aage och Karlsen, Arne: Gunnar Asplunds møbler. En fotografisk registrering. Skriftserien 1986:16, Arkitektskolen i Aarhus. Aarhus 1986/1989.
Riksutställningar (utgivare): Texter och bilder ur Riksutställningars utställning om Arkitekten Erik Gunnar Asplund. Stockholm, 1987.
Electa (utgivare): Asplund. Triennale di Milano. Milano, 1987.
Junta de Andalucía (utgivare): Erik Gunnar Asplund. uo,1987.
Losman, Caroline, Hillinge, Per-Göran och Rung, Peter: Rådhusets om- och tillbyggnad av Erik Gunnar Asplund. Göteborg, uå.
Fredlund, Björn: E G Asplunds om- och tillbyggnad av Göteborgs rådhus. Särtryck ur Göteborg förr och nu VI. 1970
Larsson, Monica: Erik Gunnar Asplund som inredningsarkitekt speglad genom Stockholms stadsbiblioteks barn och ungdomsavdelning. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet 1988.
Architectural Association (utgivare): Gunnar Asplund 1885-1940. The Dilemma of Classicism. London 1988.
Hoyet, Jean-Michel: Erik Gunnar Asplund architecte et designer suédois. Paris, 1989.
Engfors, Christina: E G Asplund - Arkitekt, vän och kollega. Stockholm, 1990 (engelsk upplaga, Stockholm 1990).
López-Peláez, José (red): Erik Gunnar Asplund. Barcelona, 1990.
Sommer, Anne Louise: Vitale forbindelser - et dansk svensk mellemspil. Köpenhamn, 1994.
Constant, Caroline: The Woodland Cemetery. Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915 - 61. Stockholm, 1994.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1931 sid 492.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1912 sid 123, Ny realskola i Karlshamn. Tävling; ibid år 1912 sid 113, Nybyggnad för Timmermansorden. Tävling; ibid år 1913 sid 29, Ny folkskola i Kalmar. Tävling; ibid år 1915 sid 43, Utvidgning Stockholms södra begravningsplats. Tävling; ibid år 1917 sid 29, Frågan om bebyggande av Näset i Södertälje; ibid år 1918 sid 130, Förslag till Gustav Adolfs torgs ordnande i Göteborg; ibid år 1918 sid 170, Statens spannmålslagerhus; ibid år 1920 sid 157, Representerad på Rumskonsten på Verkstadens utställning; ibid år 1920 sid 31, Kv. Stativet och Tumstocken (Om kristidens bostadsbyggande); ibid år 1921 sid 35 och 64, Helgeandsholmstävlingen.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1940: 22 sid 299, Zimdal, Helge: E G Asplund in memoriam.
Arkitektur - the Swedish Architectural review 1961:5 sid 93, Cornell, Elias: Himlen som ett valv - om Asplunds rumsgestaltning; ibid år 1966:11, Fredlund, Björn: Göteborgs rådhus.
Konstrevy 1940, specialnummer för Skogskyrkogårdens krematorium.
Fariello, Francesco: L´opera di E G Asplund. Estratto dalla revista Architettura, ottobre 1942.
Controspazio 1983:4, sid 2 - 96.
Quaderns 1983:157, Abril, Maig, Juny, sid 8 - 54.
Cassina S p A, E G Asplund. Milano u å.
Cassina, sid 81 - 89. Utställningskatalog, Köpenhamn 1983.
Le carré bleu 1984:4, Cornell, Elias: Le ciel comme une voute. La conception spatiale de Gunnar Asplund.
Arkitekten 1985:19, Cornell, Elias: Himlen som et hvaelv...Om Gunnar Asplunds udformning af rum.
AJ (Architects´ Journal) 1931, Stockholm Public Library; Artiklar i AJ (Architects´ Journal) augusti-, september-, oktober-, november- och decembernumren 1987, januarinumret 1988.
Med flera böcker samt artiklar i dags- och fackpress.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
367

-Id
367
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075768

-Id
011034075768
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
87680752-357E-44DF-84D9-C2E3C446D5E2

-Id
87680752-357E-44DF-84D9-C2E3C446D5E2
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Swedish