Hedlund, Hans (1855 - 1931) [sv]

Hedlund, Hans (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:54
13/08/2022 00:16:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/473fe6bf-bf49-400d-8a94-3ea1ef4fed3f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hedlund, Hans
Swedish

First name
Hans
Swedish

Last name
Hedlund
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
27/04/1855 Ekerö (Stad) [sv], ,

-Time
27/04/1855
-Place reference
Ekerö (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
08/11/1931 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
08/11/1931
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: CS 1871-1875, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1875-1879, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Göteborg från 1881.

Andra uppdrag: Ledamot i kommittén för omorganisation av slöjdföreningens skola i Göteborg.
Ledamot i styrelsen för slöjdföreningens skola i Göteborg 1897-1931, vice ordförande 1908-1923.
Ledamot i styrelsen för Röhsska konstslöjdsmuseet i Göteborg.
Ledamot i styrelsen för byggnadsfackutställningen på Heden, folkskolestyrelsen.
Adjungerad ledamot i byggnadsutskottet för 1923 års jubileumsutställning i Göteborg.
Ledamot i Götaplatsberedningen.

Lärarverksamhet: Lärare i teckning vid dåvarande museiritskolan i Göteborg 1881.
Lärare i husbyggnadslära och perspektivritning vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1883-1887, i samma ämnen och ornamentritning vid CTL 1887-1899, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg, lektor därstädes 1900-1911, professor 1911-1922.Resor: Italien, Holland, England, Belgien, Tyskland, Amerika, Frankrike, Norge och Danmark.

Medlemskap: STF 1899-1922, Svenska Teknologföreningen.
Hedersledamot i CS, Concordia Silentium.
Tekniska samfundets nämnd.
Opp 1885, Opponenterna.
KF, Konstnärsförbundet 1886-1890.
SvKF 1891-1896, Svenska Konstnärernas Förening.

Egna skrifter: Det föreslagna slakthuset i Göteborg, i Tekniska Samfundets Handlingar, 1897.
En byggnadsfackutställning i Göteborg, 1905.
Återblick över byggnadsverksamheten i Göteborg och omgivningar 1882-1907, 1907.
Byggnadsverksamheten i Göteborg under de senaste 15 åren, 1922.
Teknisk tidskrift år 1892, Profningar av tegel; ibid år 1900 sid 148, Göteborgs stadsbibliotek; ibid år 1903 sid 18, Nybyggnad för Göteborgs elektriska spårvägar; ibid år 1906 sid 37, Slöjdföreningens i Göteborg skolas nybyggnad; ibid år 1908 sid 122, Kontoristföreningens nya byggnad i Göteborg.
Byggmästaren år 1923 sid 89, Arkitekt Yngve Rasmussen. Dödsruna.

Verk ett urval:
Fd Hedlundska huset, Vasagatan 46, Göteborg.
Betongskjulet på Stigbergskajen, även kallat Amerikaskjulet, Stigbergskajen, Göteborg 1912.
Realläroverket, Göteborg.
Chalmerska institutets på- och tillbyggnader vid Storgatan och Vasagatan, Göteborg.
Elektricitetsverkets och spårvägarnas byggnader vid Surbrunns-, Stamp- och Västgötagatorna, Göteborg.
Arbetarbostäder i olika stadsdelar för Dicksonska Stiftelsen, Göteborg.
Järnvägarnas pensionskassa, Göteborg.
Sockerfabrik, Banehagsgatan, Göteborg 1901.
Flera byggnader för AB D Carnegie & C:o i Göteborg.
Dicksonska Folkbiblioteket, Södra Allégatan 4, Göteborg 1895.
Stadsbibliotek, Göteborg.
Slöjdföreningens skola, Kristinelundsgatan, Göteborg 1904.
Göteborgs kontoristförenings hus, Stora Nygatan 23, Göteborg 1908.
Försäkringsbolaget Sveas hus, tillsammans med Y Rasmussen, Göteborg.
Flerfamiljshus KFUM, Parkgatan 11, Göteborg, tillsammans med Y Rasmussen.
Stiftelsehus, Kaponjärgatan, Göteborg 1902.
Handelstidningens hus, Postgatan 5, Göteborg 1904.
Telegrafverket, Kaserntorget 1912,Göteborg tillsammans med Björner Hedlund.
Pumphus, Barlastgatan 1912, Göteborg tillsammans med Björner Hedlund.
Affärshus, Skeppsbron 4, Göteborg 1915.
Bostadshus, bl a Kungshöjdsgatan, Göteborg 1906, tillsammans med flera.
Johan Ericssons mausoleum i Filipstad, tillsammans med Y Rasmussen.
Bostadshus för anställda vid SJ, Kapellgatan 6 A-C, Jönköping 1904.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 181.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 68.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 110.
Bodman, Gösta (red): Tekniska samfundet i Göteborg. 1882 - 1932. Minnesskrift utgiven i anslutning till samfundets 50-åriga tillvaro. Göteborg, 1932. Sid 14.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1898 sid 109, Göteborgs stads folkbibliotek.
H8D 1905:516, 1915:477, 1920:492, 1925:493, 1930:268, 1931:751.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, år 1931, sid 220.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Hans Hedlunds fotosamling finns på CTH Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Swedish

Primus
649

-Id
649
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076447

-Id
011034076447
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish