Westman, Torsten (1920 - 2012) [sv]

Westman, Torsten (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:58
30/05/2020 00:31:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/471fb7c0-0d92-47ad-b235-374b98940185 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Westman, Torsten
Swedish

First name
Torsten
Swedish

Last name
Westman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
07/02/1920
-Place reference
--Place
Swedish
Death
30/05/2012
http://www.familjesidan.se/fs-search?field_adpersonname_value=torsten&field_adpersonfamilyname_value=Westman&field_adpersondateofborn_value[date]=1920-02-07&field_adpersondateofdied_value[date]=&agency=All&ort=All&tidling=

-Time
30/05/2012
-Source
http://www.familjesidan.se/fs-search?field_adpersonname_value=torsten&field_adpersonfamilyname_value=Westman&field_adpersondateofborn_value[date]=1920-02-07&field_adpersondateofdied_value[date]=&agency=All&ort=All&tidling=
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1945, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1950, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd på Ahrbom-Zimdahl arkitektkontor 1945, Stockholms stadsbyggnadskontor 1951, chefsarkitekt på stadsplaneavdelningen där 1955, stadsbyggnadsdirektör 1973-1985.

Andra uppdrag: Medarbetare i Dagens Nyheter 1949-1955.

Lärarverksamhet: Lärare i stadsplanekonst vid KKH 1958-1966, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1952-A:3 sid 57, Tävling om sommarrestaurang i Västervik; ibid 1954-A:9 sid 201; ibid 1956-A:1 sid 8, Den nya Tegelbacken; ibid 1957-A:6 sid 133, Drottningtorget i Göteborg. Kommentar till en tävling; ibid 1958-A:5 sid 116, Höghusen och bostadsmiljön. Debatten i Svenska Arkitektföreningen den 17 febr. och 21 april; ibid 1959-A:5 sid 123, Planeraren - konstnären; ibid 1962-A:11 sid 288, Cityregleringens fortsättning.
Arkitektur 1967:7 sid 348, Cityreglering - nu; ibid 1967:7 sid 350, City 67. Rapport om stadsbyggnadskontorets fortsatta arbete med Cityplan 62: ibid 1979:3 sid 5, Stadens ansikte; ibid 1980:7 sid 4, Från Bredäng till Skarpnäck; ibid 1983:1 sid 17, Gränser; ibid 1987:4 sid 53, Ute till inne till ute;

Swedish

Reference
Gafvelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999 Stockholm, 1998.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Uppgifter ur arkitektregistrets post om Maj-Britt Westman.
Swedish

Primus
1512

-Id
1512
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077563

-Id
011034077563
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish