Wallstrøm, Henry [no]

Wallstrøm, Henry (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:21
14/05/2022 04:45:43
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/46ea428a-754e-4b4b-9e03-049841e82913 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wallstrøm, Henry
Norwegian bokmål

First name
Henry
Norwegian bokmål

Last name
Wallstrøm
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Ett fotografi på brevkort utgitt av J. L. Daling, Ronglan (ca. 1915) er kjent. I tillegg har Nasjonalbiblioteket 1 postkort utgitt av O. Røskaft, Støren

Virkested:
1915 ca: Nord-Trøndelag; Ronglan

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2983

-Id
2983
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009238

-Id
021036009238
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål