Waldén, Bertil (1901 - 1963) [sv]

Other languages: Waldén, Bertil (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Bertil Waldén var konsthistoriker, museiman och Örebro läns förste landsantikvarie. Han utförde dokumentande fotografering inom ramen för sin antikvariska tjänsteutövning. [sv]
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
10/05/2016 12:20:23
24/02/2024 02:29:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/46c50585-9ecf-4cb7-9553-fe593d15dd3b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Waldén, Bertil
Swedish

First name
Bertil Tor Henrik
Swedish

Last name
Waldén
Swedish

Description
Bertil Waldén var konsthistoriker, museiman och Örebro läns förste landsantikvarie. Han utförde dokumentande fotografering inom ramen för sin antikvariska tjänsteutövning.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02/06/1901 , , Misterhult socken, Kalmar län [sv],

-Time
02/06/1901
-Place reference
, , Misterhult socken, Kalmar län [sv],
--Place (text)
Misterhult socken, Kalmar län
Swedish
Death
01/07/1963

-Time
01/07/1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Konsthistorikern Bertil Waldén var född i Misterhult socken i Kalmar län. Redan tidigt inriktade han sig på en karriär inom museivärlden. Han tjänstgjorde vid Nordiska museets högreståndsavdelning och deltog även i det kulturhistoriska fältarbetet. År 1925 tjänstgjorde han som amanuens i Luleå och 1926-1927 som t.f. museichef på Eskilstuna Museum. 1928 fick han tjänsten som vårdare av Örebro läns museum och 1931 fick han titeln intendent.

1934 blev Bertil Waldén Örebro läns förste landsantikvarie. Som riksantikvariens ombud med övergripande ansvar för länet arbetade han med fornminnen, kyrkor, herrgårdar och torp, ruiner och prästgårdar. Hans arbetsinsatser på det kulturella området finns dokumenterade i hans fotografier, t.ex. restaurering och partiell utgrävning av Riseberga klosterruin 1930-1931, utgrävningen vid Kägleholms slottsruin 1934 och Örebro slotts byggnadshistoria.

Swedish

-Specification
Gift med
Swedish
Residence
, , Örebro stad, Örebro län [sv],

-Place reference
, , Örebro stad, Örebro län [sv],
--Place (text)
Örebro stad, Örebro län
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
Även Bertil Waldéns privata bilder har skänkts till Örebro läns museum och ingår i länsmuseets bildsamling.

-Organization/collection
-Set
Även Bertil Waldéns privata bilder har skänkts till Örebro läns museum och ingår i länsmuseets bildsamling.
--Description
Även Bertil Waldéns privata bilder har skänkts till Örebro läns museum och ingår i länsmuseets bildsamling.
Swedish
Reference
Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

Web reference
-Text
Bertil Waldén, Örebro läns museum
Swedish
-Text
Wadköpings Vänner
Swedish
DigitaltMuseum
021035816565
-Id
021035816565
-System
DigitaltMuseum