Status i samling (Objekt) [no]

Other languages: Status i samling (Objekt) (norwegian bokmål), Status i samling (Objekt) (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/4659d39b-9119-41ed-91f8-80836c6e5219
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Status i samling (Objekt)
Norwegian bokmål

Status i samling (Objekt)
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk