Richardsen, Helge (Hermetikkindustri) [no]

Richardsen, Helge (norwegian bokmål)

Norske hermetikkfabrikker (Norsk hermetikkmuseum) [no]

Dataset owner
Norsk hermetikkmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/03/2020 12:30:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/46312e32-a50e-4d3d-810a-61e8d7c08f4a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Richardsen, Helge
Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

Place reference
Tromsø (Kommune) [no], , Kvalsundgaten 11, Tromsø, Troms [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Place (text)
Kvalsundgaten 11, Tromsø, Troms
Norwegian bokmål
Owned by
Helge Richardsen

-Owner (text)
Helge Richardsen
Norwegian bokmål
Aksjekapital v/start [no]
375.000
-Heading
Aksjekapital v/start
Norwegian bokmål

-Text
375.000
Norwegian bokmål