9865 KRAMPENES (Poståpneri) [no]

9865 KRAMPENES (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/08/2017 17:19:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/46009645-acf4-4e0b-b5aa-f24ea70dce68 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9865 KRAMPENES
Norwegian bokmål

Alternative name
KRAMPENES
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/04/1929
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1982

-Time
31/08/1982
Code
9865
Type
Norwegian bokmål

History

KRAMPENES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Nord-Varanger herred, Finnmark fylke, under Vadsø postkontor, ble underholdt fra 1.4.1929 i stedet for det tidligere brevhus og for den post som kunne sendes til/fra stedet med dampskip. Sirk. 9, 14.3.1929.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet fra 30.6.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9865 KRAMPENES postkontor C ble lagt ned fra 1.9.1982. Ny postadresse: 9800 VADSØ. Sirk. 26, 9.8.1982.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9865)
Poståpner:
(?) (?) (?) 1.4.1929.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1929 31/08/1982

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1929 31/08/1982
--Earliest time
01/04/1929
--Latest time
31/08/1982
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål