Prenatal care Place holder

Svangerskapsomsorg (norwegian bokmål), Svangerskapsomsorg (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:12
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/svangerskapsomsorg
Label
Prenatal care
English

Svangerskapsomsorg
Norwegian bokmål

Svangerskapsomsorg
Norwegian nynorsk

Not used label
Fosterdiagnostikk
Norwegian nynorsk

Fosterdiagnostikk
Norwegian bokmål

Fødsel
Norwegian nynorsk

Fødsel
Norwegian bokmål

Graviditet
Norwegian bokmål

Graviditet
Norwegian nynorsk

Heimefødsel
Norwegian nynorsk

Hjemmefødsel
Norwegian bokmål

Jordmor
Norwegian nynorsk

Jordmor
Norwegian bokmål

Jordmorteneste
Norwegian nynorsk

Jordmortjeneste
Norwegian bokmål

Svangerskap
Norwegian nynorsk

Svangerskap
Norwegian bokmål

Svangerskapskontroll
Norwegian nynorsk

Svangerskapskontroll
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Health services
English

English
     Pregnancy
English

Note
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, veiledning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.
Norwegian bokmål

Svangerskapskontroll på helsestasjonen er eit tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkingar, rettleiing, opplysningsverksemd samt samlivs- og foreldrerettleiing.
Norwegian nynorsk