Åbakken (Forlatt sted) [no]

Åbakken (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/4591b827-4a0c-473d-8621-61a82a65c108 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åbakken
Norwegian bokmål

Alternative name
Åbakken
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.43841, 9.12989, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.43841
-Longitude (Easting)
9.12989
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
774291

-Id
774291
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål