Aune, Peder O. (1862 - 1931) [no]

Aune, Peder O. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 15:17:14
02/12/2023 00:02:05
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/452222e0-875e-49a3-a4fe-d0e76db1741d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aune, Peder O.
Norwegian bokmål

First name
Peder O.
Norwegian bokmål

Middle name
Olsen
Norwegian bokmål

Last name
Aune
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1862

-Time
1862
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født på godset Ree i Stjørdalen 13.02.1862. Død: 11.11.1931. Sønn av Peder Claresius A. og Petronelle Struck, g. m. Aagot Dahl (14.1.1878-5.3.1958). I lære fra 1878 hos den polskfødte fotografen Huczowski hjemme i Stjørdalen, hvor denne bodde hos hans foreldre. Var så en tid i Sverige. I 1883 startet han sammen med søsteren Karoline forretning i Nordre Gade 5, men flyttet kort etter til Kongensgd. 12. I 1884 reiste han til Amerika og overlot ledelsen av forretningen hjemme til faren og søstrene. Ca. 1886 startet han forretning i Portland, Oregon og averterte i flere år også med både Trondhjem og Portland, Oregon på kartongene. I 1895 overlot han denne forretningen til broren Struck, som tidligere var opptatt i firmaet, og drog til Trondhjem, hvor han igjen selv overtok ledelsen av atelieret. Hadde forskjellige adresser opp igjennom årene, men drev tilslutt forretningen i Kongensgd. 3 fra 1923 til sin død i 1931. Enken fortsatte firmaet til 1932, da det opphørte. Han fotograferte alt i forbindelse med kroningen i 1906 og andre store begivenheter, og var en av Trondhjems ledende fotografer. Div. medaljer og diplomer på utstillinger i utlandet, bl. a. St.Louis, København 1888, Brüssel 1891 og Stockholm 1897. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen i 1898, og den eneste utenbys fotografen på den første fotografutstillingen i Christiania i 1900.

Endel av hans negativsamling ble tatt vare på av hans enke, og ca. 20.000 filmer og plater ble forært Det kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek (i dag NTNU Universitetsbiblioteket), men storparten av platesamlingen ble dessverre kjørt på sjøen.

Noen glassplater finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket, mens ca. 35 000 portretter på nitratfilm er deponert hos Nasjonalbiblioteket i Rana.

Virkested:
1883-1884: Trondheim; Kongensgade 12.
1883-1913: Trondheim.
1888 ca-0000: Trondheim; Torvet.
1896-1923: Trondheim; O. Tryggvasonsgd. 14.
1883-1884: Trondheim ; Nordre Gade 5.
1923-1931: Trondheim; Kongensgade 3, Frimurerlogen.
1886 ca-1895: Portland, Oregon, USA.

Norwegian bokmål

-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Dahle, Røthe & Julien: Eksotiske Trøndelag, 1988
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 20(1931) : 9, s.109 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
132

-Id
132
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004950

-Id
021036004950
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål