Zetterling, Augusta (1840 - 1898) [sv]

Zetterling, Augusta (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
04/01/2022 10:26:31
03/06/2023 01:40:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/45217591-6140-4994-8a5d-0fb555e912b7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Zetterling, Augusta
Swedish

First name
Augusta
Swedish

Last name
Zetterling
Swedish

Alternative name
Böhme, Anna Sofia Augusta
Swedish

Birth
09/01/1840 , , Jacobs församling, Stockholms stad [sv]

-Time
09/01/1840
-Place reference
, , Jacobs församling, Stockholms stad [sv]
--Place (text)
Jacobs församling, Stockholms stad
Swedish
Death
29/03/1898 , , Klara församling, Stockholms stad [sv]

-Time
29/03/1898
-Place reference
, , Klara församling, Stockholms stad [sv]
--Place (text)
Klara församling, Stockholms stad
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Augusta Zetterling (född Böhme) inflyttade år 1854 som 14-årig till Åtvidaberg från Stockholm, efter att fadern erbjudits tjänsten att leda ortens bruksorkester. I sin nya hemort blev hon snart bekant med gruvinspektören Oskar Viktor Zetterling och från 1858 var de gifta. Från åtminstone 1866 var hon trots detta och väl försörjd etablerad som fotograf. Var eller hos vem hon gått i lära är höljt i dunkel, men hon tycks ha haft en framgångsrik verksamhet med egen ateljé i gruvorten Mormorsgruvan väster om Åtvidaberg.

År 1873 flyttade paret till Smedjebacken i Kopparbergs län. Hon drev sedermera fotoateljé i Stockholm.

Swedish

Occupation
Photographer , , Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Östergötlands län
Swedish
Photographer 1866 1873 , , Åtvidaberg, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1866 1873

--Earliest time
1866
--Latest time
1873
-Place reference
, , Åtvidaberg, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Åtvidaberg, Östergötlands län
Swedish
Residence
, , Åtvidaberg, Östergötlands län [sv] 1854 1873

-Place reference
, , Åtvidaberg, Östergötlands län [sv]

--Place (text)
Åtvidaberg, Östergötlands län
Swedish
-Timespan
1854 1873
--Earliest time
1854
--Latest time
1873
Has works/objects at
Enskilda arkiv (1866 - 1873)
Museets samling av Zetterlings fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlansdsmuseum.se

-Organization/collection
-Set
Enskilda arkiv (1866 - 1873)
Museets samling av Zetterlings fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlansdsmuseum.se
--Description
Enskilda arkiv (1866 - 1873)
Museets samling av Zetterlings fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
Swedish

Reference
Bouppteckningsregister, Stockholm. (Huvudkälla)
Swedish

Kyrkoarkiv över Åtvid, Jacob och Klara församlingar.
Swedish

NFR
7221

-Id
7221
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593850

-Id
021035593850
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Länk till biografi om Augusta Zetterling på Kulturarv Östergötlands hemsida:


<a href='http://www.kulturarvostergotland.se/Article.aspx?m=332518&a=541264' target='_blank'>//Augusta Zetterling</a>
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish