Eläköön (1920) [sv]

Eläköön (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Barken Eläköön ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1943. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 10:16:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/44d90eb8-eace-4568-b875-1f800125029e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eläköön
Swedish

Description
Barken Eläköön ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1943.
Swedish

Technical description
1.400 ton d.w.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Tre
Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Barken Eläköön byggdes på Nystads Slip & Mekaniska Verkstad i Nystad, Finland år 1920. Inköptes av Gustaf Erikson i samband med övertagande av Nystads Slip 1933. Rederiet går i konkurs och fartyget säljs på konkursauktion i mars 1933 då Gustaf Erikson inköper varvet. Han blir samtidigt ägare till tre fartyg, varav ett är skonertskeppet Eläköön. Priset för Nystads Slip & Mekaniska Verkstad inklusive fartygen Eläköön, Warma och Wellamo är 575 000 mark.
6.7-1.8.1938 samt 5.8-1.9.1938 ordnades filmkryssning ombord då filmen "Styrman Karlssons flammor" och "På kryss med Albertina" spelades in ombord på Eläköön.
1939 var Eläkööns sista år som seglande fartyg. Under kriget låg hon upplagd i Nystad, Finland och såldes 1943 till Liljestrands rederi (Satakunta O/Y) i Helsingfors som 1949 sålde skrovet som slutligen blev brokista vid Lill-Nagu, Nagu, Finland.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 827 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
827
Nettotonnasje [no]: 756 nettoregisterton [sv]

-Value
756
Längd över allt [sv]: 209'5 foot

-Value
209'5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 36'0 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
36'0
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 17'1 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
17'1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1920
Byggd på Nystads Slip , Nystad Finland.

-Time
1920
-Dating comment
Byggd på Nystads Slip , Nystad Finland.
Swedish
Wrecked
1949
Ombyggd till motordriven pråm 1945 i Åbo, blev brokista i Lill-Nagu 1949.

-Time
1949
-Dating comment
Ombyggd till motordriven pråm 1945 i Åbo, blev brokista i Lill-Nagu 1949.
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1933 - 1943
--Earliest time
1933
--Latest time
1943
Reference
Kåhre, Georg, Kåhre, Karl: Den Åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948),
Swedish

DigitaltMuseum
021178428057
-Id
021178428057
-System
DigitaltMuseum