Relasjon, aktør [no]

Relasjon, aktør (norwegian bokmål)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]


URI
http://kulturnav.org/44b3a32a-fef2-489e-91a5-636345fbc013
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Relasjon, aktør
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk