Thorburn, Eugen (1860 - 1931) [sv]

Thorburn, Eugen (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:44
31/07/2021 00:56:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/44a84721-9530-4325-8ff9-10529d234c69 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thorburn, Eugen
Swedish

First name
Eugen
Swedish

Last name
Thorburn
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
03/08/1860 Uddevalla (Stad) [sv], ,

-Time
03/08/1860
-Place reference
Uddevalla (Stad) [sv], ,
--Place
Death
26/08/1931 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
26/08/1931
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1880-1883, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1883-1886, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Verksam i Stockholm 1886-1887, i Göteborg 1890-1931.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Göteborg 1905-1912, ledamot i byggnadsnämnden 1895-1912.
Ledamot i Tekniska samfundets nämnd och ordförande i avdelningen för husbyggnadskonst 1918-1921.

Tävlingar: Slöjdföreningens skola i Göteborg 1901, 2:a pris.
Gustav Adolfs torgs ordnande i Göteborg 1918, inbjuden tävling.Resor: 1887-1890.

Medlemskap: STF 1880-1926, Svenska Teknologföreningen.
KK från 1887, Konstnärsklubben.
SvKF 1891, Svenska Konstnärernas Förening.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1901, Slöjdföreningens skola, Göteborg, tävling; ibid Nya Kungsportsbron, Göteborg; ibid år 1918, Förslag till Gustaf Adolfs torgs ordnande i Göteborg.

Verk ett urval:
Restaurering av skansarna Kronan och Lejonet, Göteborg 1890.
Dövstumskola i Vänersborg 1896 (tillsammans med K Johansson).
Rådhus i Strömstad.
Flickskola i Uddevalla.
Hantverksföreningens hus i Göteborg (fasader).
Fiskerihall, Göteborg 1896.
Färg AB Levanten, Göteborg 1896.
Göteborgs kexfabrik 1897.
Kungsportsbron i Göteborg, 1901.
Hem för utvecklingsstörda i Kroppefjäll, Dalsland 1911.
Restaurering av kyrkor bl a i Lerum, Västergötland 1898 och i Uddevalla 1901.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 246.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 163.
H8D 1915:701, 1920:717, 1925:701, 1930:509, 1931:607.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1900, Dahlander, M: Rådhusets ombyggnad, Örebro. Tävl med T Stenberg, G Améen; ibid år 1895, Inbjudan Stockholmsutställningen 1897 med Boberg, Lilljekvist, Lindgren, Lindegren, Wickman.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
611

-Id
611
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077421

-Id
011034077421
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish