Nielsen, John (Johan) Eilertsen (1857 - 1916) [no]

Nielsen, John (Johan) Eilertsen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/02/2019 10:50:51
25/01/2020 02:30:09
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/44964260-061f-448a-a88c-45ddcf59f9d9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nielsen, John (Johan) Eilertsen
Norwegian bokmål

First name
John (Johan) Eilertsen
Norwegian bokmål

Last name
Nielsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1857

-Time
1857
Death
1916

-Time
1916
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Kragerø. Bror av fotograf Thea N., gift med Christiane Johansen. I lære hos søsteren, sv.br. styrmannseksamen, handv.br. Startet forretning i Porsgrund 13.2.1890. Den ble ved hans død overtatt av enken som fortsatte den. I 1949 ble den overtatt av datteren Sofie N. som drev den til sin død i 1972, hvoretter den opphørte. Hans bilder finnes i Porsgrunn Historielag og Porsgrunn Bymuseum.

Virkested:
1890-1916: Porsgrunn; Raadhus Pladsen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Telemark arbeiderblad 21.11.1984 og 28.06.1985
Porsgrunns Dagblad 23.01.1987
Norsk fotografisk tidsskrift 5(1916) : 7
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2120

-Id
2120
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007870

-Id
021036007870
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål