Hedqvist, Paul (1895 - 1977) [sv]

Hedqvist, Paul (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:45
13/08/2022 00:16:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/444a7529-6966-42b3-9edb-e785b6209692 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hedqvist, Paul
Swedish

First name
Paul
Swedish

Last name
Hedqvist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
21/07/1895 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
21/07/1895
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
23/06/1977 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
23/06/1977
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen 1914.
KTH 1914-1918, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1918-1920, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Byggnadsstyrelsen från 1925, byggnadsråd 1931.
Egen verksamhet i Stockholm från 1924.

Andra uppdrag: Sakkunnig angående stadsplaneundervisningens ordnande 1929-1932.
Ledamot i statens organisationsnämnd 1931.
Ledamot i styrelsen för KTH från 1935, Kungliga Tekniska Högskolan.

Lärarverksamhet: Professor i arkitektur vid KKH 1938-1948, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tävlingar: Kungl Maj:ts Kanslihus i Stockholm 1922 tillsammans med David Dahl.Resor: Europa och Nordafrika 1922-1924.

Medlemskap: STF från 1921, Svenska Teknologföreningen.
SA, Svenska Arkitektföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1930-1933.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, ordförande 1951-1953.
FrKA 1936, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, preses 1963-1971.
Ledamot och vice ordförande i Stockholms skönhetsråd 1948-1960.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1925 sid 38, Nybyggnad å tomt nr 2 kv Rodret, Gröndal; ibid år 1925 sid 271, Danderydsgatan; ibid år 1926 sid 32, Danderydsgatan; ibid år 1927 sid 70, Villabyggnad i Älvsjö; ibid år 1929 sid 62 och 63, Nybyggnad å tomten nr 6 i kv Postsäcken och å tomten nr 10 i kv Ångpannan; ibid år 1930 sid 195, Tullbyggnad i Stadsgården; ibid år 1932 sid 49, Katarina realskola; ibid år 1933 sid 81, Eskilstuna stads badhus; ibid år 1933 sid 94, Läktarbyggnad vid Kristinebergs idrottsplats; ibid år 1933 sid 164, Lovöverket; ibid år 1936 sid 291, Byggnaderna vid Bromma flygfält; ibid år 1938:28 sid 283, Ny stadsplan för Nedre Norrmalm; ibid år 1939:8 sid 119, Vanadisbadet; ibid år 1940:1 sid 2, Flygpaviljongen på Nybroplan i Stockholm; ibid år 1940:11 sid 158, Tegelbacken; ibid år 1943:23 sid 353, Hammarby folkskola; ibid år 1943:23 sid 369, Kungsholmens kommunala flickskola; ibid år 1944:16 sid 297, Konsthögskolans prisämne i arkitektur läsåret 1943-1944. Transkontinental flygstation för Stockholm; ibid år 1946:1 sid 20, De res architectura - altera pars; ibid år 1949:14 sid 300, Folkskola i Ekhagen; ibid år 1954-A:2 sid 92, Tekniska läroverket i Stockholm; ibid år 1954-A:4 sid 94, Långbrodals folkskola; ibid år 1954-A:4 sid 96, Hökmossens folkskola; ibid år 1955-A:12 sid 299, Hyreshus i Vällingby; ibid år 1947-A:5 sid 130, Nya kontorshus (planer). Skattehuset, Stockholm och Kockums mekaniska verkstad, Malmö; ibid år 1959-A:2 sid 36, Kontorshus i Malmö; ibid år 1961-A:4 sid 73, Skattehuset i Stockholm. Stadsplanen.
Arkitektur år 1964:1 sid 5, Johanneshovs Isstadion i Stockholm; ibid år 1966:3 sid 86, Dagens Nyheter och Expressen; ibid år 1967:7 sid 371, Nytt riksdagshus i city.

Verk ett urval:
Sjukhus i Kristinehamn 1923.
Tullhus i Stadsgården 1929 och vid Barnängskajen 1931, Stockholm 1919.
Katarina realskola, Stockholm 1929-1931, tillsammans med D Dahl.
Folkskola i Olofslund, Stockholm 1930.
Folkskola i Enskede, Stockholm 1923.
Hyreshus, Tavastgatan 40, Stockholm 1925.
Hyreshus, Folkungagatan 26, Stockholm 1925.
Hyreshus, Västgötagatan 32, Stockholm 1926.
Hyreshus, Vanadisplan 4, Stockholm 1927.
Hyreshus, Folkungagatan 59-61, Stockholm 1927.
Hyreshus, Björns trädgårdsgränd 3, Stockholm 1928.
Hyreshus, Samaritgränd 5, Stockholm 1928.
Hyreshus, Långholmsgatan 12 - 14, Stockholm 1929.
Hyreshus, Folkungagatan 58-62, Stockholm 1935.
Byggnad för vattenverk på Lovön 1932 och Norsborg, ombyggnad, 1945-1953.
Varmbadhus och simhall i Eskilstuna 1931.
Radhus, Ålstensgatan, Stockholm 1932.
Idrottsanläggningar i Stockholm vid Kristineberg 1932, Stadshagen, Stora mossen, Zinkensdamm.
Bromma flygfält, stations- och hangarbyggnad 1935-1936, om-, ny- och tillbyggnader 40-talet.
Uggleviksreservoaren, Liljansskogen, Stockholm 1935.
Västerbron, Stockholm 1931-1935, tillsammans med B Borgström, D Dahl, konstruktion E Nilsson och S Kasarnowsky.
Tranebergsbron, Stockholm 1933-1935, tillsammans med D Dahl, konstruktion E Nilsson och S Kasarnowsky.
Nybodahemmet, Midsommarkransen, Stockholm 1936.
Vanadisbadet, Stockholm 1936.
Badanläggning vid Flaten.
Bromma läroverk 1936.
Zinkensdamms gymnasium, tidigare Södra kommunala mellanskolan, Hornsg 93, Stockholm 1936.
Kårhuset, Holländargatan 32-34, Stockholm 1935-1937.
Polhemsgymnasiet, Polhemsgatan 35-37, Stockholm 1938.
Fredhälls folkskola, Stockholm 1938.
Kungsholmens kommunala flickskola, Rålambshov, Stockholm 1940.
Hammarby folkskola, Finn Malmgrens väg 9, Stockholm 1943.
Skanskvarns folkskola, Johanneshov, Stockholm 1945.
Tekniska läroverket, Drottningholmsvägen 82, Stockholm 1947.
Gärdesskolan, Banérgatan 56, Stockholm 1946.
Stockholms stads handelsgymnasium, Fridhemsgatan 25, Stockholm 1948.
Punkthus, Mörsilsgatan, Vällingby 1954.
Bostadsområde, Solberga.
Skattehuset, Götgatan 76, Stockholm 1956.
Kontorshus för Kockums mekaniska verkstad, Malmö 1954-1958.
PK-banken, Nya Torget 2, Mariestad 1955.
PK-banken, Kungsgatan 12 - Ö Torggatan, Karlstad 1958-1959.
Johanneshovs isstadion, Nynäsvägen, Stockholm 1955, 1961-1963, konstruktion D Jawerth.
Dagens Nyheter, Rålambsvägen 17, Stockholm 1960-1964.
Institutionen för zootomi, fysik och kemi vid Stockholms universitet.
Bio-Medicinska Centrum, BMC, Uppsala universitet 1962-1970-tal.
Projekt till nytt riksdagshus vid Gustav Adolfs torg, Stockholm 1973.
Flera hyreshus, skolor mm i Stockholm och landsorten.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1036 och 1451.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Stockholms stads byggnadskontor (utgivare): Malmarna, del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Rossipal, Eva: Radhusen i Ålsten. Proseminarieuppgift i konsthistoria vid Åbo Akademi 1992.
Högre Allmänna Läroverket i Borlänge, invigningsskrift Borlänge 1958.
Högre Allmänna Läroverket i Varberg, invigningsskrift Varberg 1954.
Högre Allmänna Läroverket i Örnsköldsvik, invigningsskrift Örnsköldsvik 1951.
Svenska Dagbladet 1977-06-30, dödsruna av Ulf Hård af Segerstad.
Dagens Nyheter 1977-07-01, dödsruna.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
227

-Id
227
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076453

-Id
011034076453
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish