Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/11/2015 08:15:13
04/12/2021 01:34:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/442dd9ef-02cb-4189-aeff-df8252e9a934 | RDF/XML | JSON-LD
Name
SVALAN
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type

Norwegian bokmål

Swedish

History

Svalan beställdes av finansmannen Ivar Kreuger av konstruktören Ruben Östlund som var känd för sina snabbgående motorbåtar och motorkryssare. Svalan var när hon byggdes Sveriges snabbaste båt och kunde göra 52 knop.
Svalan bytte efter Kreugers död ägare flera gånger och höggs upp i Norge efter att ha gått i två delar när den skulle lyftas med kran.

Swedish

Measurement
Lengde: 11,4 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
11,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Bredde: 2,6 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
2,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
-Constructed by
Built
1928 Lidingö (Kommun) [sv], Lidingövarvet [sv],

-Timespan
1928

--Earliest time
1928
-Place reference
Lidingö (Kommun) [sv], Lidingövarvet [sv],
--Place
--Specified
Lidingövarvet
Swedish
DigitaltMuseum
021176024400
-Id
021176024400
-System
DigitaltMuseum