Arning, Eduard (1855 - 1936) [sv]

Arning, Eduard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Eduard Arning, född den 9 juni 1855 i Manchester, död 1936, var en engelsk-tysk dermatolog och mikrobiolog. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 13:50:57
31/07/2021 12:37:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/43960154-2a7f-455d-bbaf-822f728e5552 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arning, Eduard
Swedish

First name
Eduard
Swedish

Last name
Arning
Swedish

Title
dermatolog

-Title
dermatolog
Swedish
mikrobiolog

-Title
mikrobiolog
Swedish
Description
Eduard Arning, född den 9 juni 1855 i Manchester, död 1936, var en engelsk-tysk dermatolog och mikrobiolog.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/06/1855

-Time
09/06/1855
Death
1936

-Time
1936
Biography

Eduard Arning, född den 9 juni 1855 i Manchester, död 1936, var en engelsk-tysk dermatolog och mikrobiolog. 1879 erhöll han sin medicine doktorsgrad från Strassburg, och efteråt var han medicinsk assistent i Strassburg under Adolf Kussmaul (1822-1902) och i Berlin under Oskar Lassar (1849-1907). 1884-86 forskade han om lepra på Hawaii. 1887 blev han specialist på hud- och könssjukdomar i Hamburg. 1919 blev han professor i dermatologi vid universitetet i Hamburg.

Arning är ihågkommen för sina medicinska studier på spetälskekolonin på Molokai. 1884 kom han till Hawaii med kung Kalākauas stöd. Han är känd för sina experiment om leprans smittsamhet. Han infekterade personer i urbefolkningen med spetälska och undersökte sedan sjukdomens förlopp. Vid Hawaiian Historical Society Library i Honolulu finns reproduktioner av 237 glasplåtar som Arning framställde under sin vistelse på öarna. Originalfotona finns i Hamburgisches Museum für Völkerkunde.

Swedish

Activity
1884 kom han till Hawaii 1884? State of Hawaii (first-order administrative division (A.ADM1)), ,

Carlotta-SMVK
3837374
-Id
3837374
-System
Carlotta-SMVK