Leveringspålitelighet [no]

Leveringspålitelighet (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/433c697e-53a7-4f5a-a05b-90b489e261ce | RDF/XML | JSON-LD
Label
Leveringspålitelighet
Norwegian bokmål

Definition
kraftsystemets evne til å levere elektrisk energi til sluttbruker
MERKNAD: Leveringspålitelighet er knyttet til hyppighet og varighet av avbrudd i forsyningsspenningen
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål