2510 TYLDAL (Poståpneri) [no]

Other languages: 2510 TYLDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/430e69f9-f49f-4313-8e36-f1d400541f52 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2510 TYLDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
TYLDAL
Norwegian bokmål

Establishment
04/12/1869 Tynset (Kommune) [no], , ,

-Time
04/12/1869
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
16/02/1998

-Time
16/02/1998
Code
2510
Type
Norwegian bokmål

History

TYLDAL poståpneri, på gården Østre Aune, og noe senere på skyss-stasjonen Engen, i Tyldal annex til Tønset prestegjeld, Nordre Østerdalen fogderi , under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 4.12.1869, med virksomhet fra 1.1.1870. Sirk. 22, 20.12.1869.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet TYLDALEN.

Fra 1.7.1901 ble poståpneriet lagt under Tønset postkontor. Sirk. 2, 2.7.1901.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til TYLLDALEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.8.1972 ble poståpneriet lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2510 TYLLDALEN ble lagt ned fra 17.2.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 26.1.1998.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1882, av 2-rings vanlig type.

(2510)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Lars Embretsen 1.1.1870.
Kirkesanger A. E. Lomness 2.3.1891, fast 8.8.1891 (f. 1847). Under tjenestefri i tiden 1.1.--1.4.1921, midlertidig styrt av Kristian Lomness.
Driftsbest. Alf Aas 15.4.1921 (f. 1895), med Johannes Eggen som midlertidig styrer i tiden 16.5.1945--1.11.1946.
Landpostbud Kjellaug Aas Eggen kst. 1.4.1966 (f. 1923).
Poststyrer (vikar) Anne Marie Dalen fra 1.7.1989.
Poststyrer (deltid) Mary Wollum fra 1.12.1993.

Årlig poståpnerlønn var i 1870 16 Spd., i 1873 24 Spd., i 1876 36 Spd., i 1912 kr 250,-, i 1913 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 04/12/1869 16/02/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
04/12/1869 16/02/1998
--Earliest time
04/12/1869
--Latest time
16/02/1998
DigitaltMuseum
021166440790

-Id
021166440790
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål