Ytterdalen (Forlatt sted) [no]

Ytterdalen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/42fd69a6-b9a8-41e3-a345-46508ff221d7 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ytterdalen
Norwegian bokmål

Alternative name
Ytterdalen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
69.8139, 19.93041, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
69.8139
-Longitude (Easting)
19.93041
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
748339

-Id
748339
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål