Wåhlin, Theodor (1864 - 1948) [sv]

Wåhlin, Theodor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
16/10/2021 00:41:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/42df0494-523d-4999-bb91-b08a3d4ef6cd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wåhlin, Theodor
Swedish

First name
Theodor
Swedish

Last name
Wåhlin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
16/12/1864 , , Lund [sv]

-Time
16/12/1864
-Place reference
, , Lund [sv]
--Place (text)
Lund
Swedish
Death
10/01/1948 , , Lund [sv]

-Time
10/01/1948
-Place reference
, , Lund [sv]
--Place (text)
Lund
Swedish
  Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Malmö 1884.
CTL 1884-1887, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1888-1891, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Isæus & Sandahl i Stockholm 1887-1888, hos Axel Anderberg (Operabygget) i Stockholm 1891-1894.
Egen verksamhet i Malmö 1894-1910, i Lund från 1910.
Domkyrkoarkitekt i Lund 1902-1942.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet och Byggnadsstyrelsen från 1903.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Lund 1917-1926 och 1929-1930.
Ordförande i styrelsen för Tekniska skolan i Lund 1915-1925, inspektor därstädes 1929-1934.
Inspektor för praktiska hushållsskolan i Lund 1931-1934.
Ledamot i Lunds stads byggnadsnämnd 1911-1934, ordförande 1919-1934.
Ledamot i Malmö museistyrelse 1901-1912.
Ordförande i Malmö industrilotteri från 1933.
Ordförande i Samfundet för astronomisk historieforskning i Lund 1934.

Lärarverksamhet: Filosofie hedersdoktor i Lund 1944.

Medlemskap: STF från 1892, Svenska Teknologföreningen.
Korresponderande ledamot i Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien 1904.
Skånes konstförening, ordförande 1904-1939.

Egna skrifter: Lunds domkyrkas gamla konstur, 1913.
Ystads Mariakyrka, 1916.
Malmö S:t Petri kyrka, 1919.
Horologium mirabile lundense, i Lunds domkyrkas jubileumspublikation 1923.
Lunds domkyrkas medeltida ur, 1923, tysk upplaga 1928 och engelsk upplaga 1930.
Soluret på kapitelhuset i Lund, 1931.
Studier i Bosjöklosters kyrka, 1947.

Verk ett urval:
Utställningsbyggnader i Malmö 1896 och i Lund 1907 och 1922.
Hippodromen, Kalendegatan, Malmö 1899.
Fastighets AB S:t Jörgens hus, Malmö.
Frimurarehuset, Linköping 1911.
Botaniska museet, Lund 1911.
Zoologiska institutionen, Lund 1915 och medicinsk-kemiska institutionen, Lund 1924.
Restaurering av S:t Petri kyrka, Malmö 1904 och 1914.
Restaurering av Vegeholms slott 1905.
Restaurering av Johannishus corps de logis 1909.
Restaurering av Lunds domkyrkas astronomiska ur 1923.
Restaurering av monumentet över slaget vid Lund 1930.
Restaurering av Riddarhuset i Ystad 1934.
Restaurering av åtskilliga skånska lantkyrkor, bl a Gumlösa, Övraby, Östra Ingelstad, Billeberga, Ottarp.
Yngsjö kapell, Åhus, Skåne 1906.
Valleberga kyrka, Skåne 1908–1910. Äldre delar.
Annedalskyrkan, Göteborg, Västergötland 1908–1910.
Gustafskyrkan, Köpenhamn 1911.
Kärra kapell, Säve sn, Bohuslän 1921.
Kirsebergs kyrka, Malmö, Skåne 1927.
Sydsvenska kredit AB, Stortorget 1, Lund 1913-1915.
Torna, Bara och Harjagers härads sparbank, Mårtenstorget 2, Lund 1932.
Bostads-, affärs- och fabrikslokaler i Lund, Malmö och Köpenhamn (se bl a G Winges förteckningar).
Hantverksföreningens hus, kv Ekonomen 2, Apotekaregatan 4, Linköping 1913-1913.

Swedish

Parent Of
Reference
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 290.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 296.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 179.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Fernlund, Siegrun: Ett herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812 - 1912. Akademisk avhandling, Lunds universitet. Lund, 1982.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet.
Tykesson, Tyke L och Staaf, Björn Magnusson: Arkitekterna som formade Malmö, Stockholm 1996.
Skriftliga uppgifter av Gabriel Winge, Malmö augusti 1990, finns vid Arkitekturmuseet.
Utställningstidningen, Malmö 1896.
Byggnadstidningen 1908-1914.
H8D 1914:595, 1915:221, 1919:205, 1923:833, 1924:173, 1929:794.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1948:5 sid 69, Graebe, Eiler: Filosofie doktor Theodor Wåhlin, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
551

-Id
551
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077611

-Id
011034077611
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish