Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:57:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/42dc47af-db21-40d0-943e-eeeba52d525b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Compis 33
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål


Measurement
Skrovlängd [sv]: 9,99 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
9,99
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Skrovbredd [sv]: 3,22 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,22
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Dybde [no]: 1,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
SRS-tal [sv]: 1,148

-Measurement type
Swedish

-Value
1,148
-Specification
(2014)
Swedish
SRS-tal utan undanvindsegel [sv]: 1,112

-Measurement type
-Value
1,112
-Specification
(2014)
Swedish
-Constructed by
-Timespan
1983
--Earliest time
1983
Klassförbund [sv]
Compisseglarna (inte med på SSFs egen lista) ?

-Heading
Klassförbund
Swedish

-Text
Compisseglarna (inte med på SSFs egen lista) ?
Swedish