Nyköpings Mekaniska verkstad (Varv) [sv]

Nyköpings Mekaniska verkstad (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv i Nyköping. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:04
22/01/2022 08:54:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/42db7e7b-5c7f-4c38-a247-24cf5c3905c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyköpings Mekaniska verkstad
Swedish

Description
Fartygsvarv i Nyköping.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1855

-Time
1855
Termination
1869

-Time
1869
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

1855 startades verksamheten på samma plats där Nyköpings Bruks och Skeppsvarv legat. Man utvidgade järnverket för att kunna tillverka ångpanne- och fartygsplåt. 1860 byggdes färdigt fem kompletta fartyg och hade ytterligare 16 under byggnad. Efter några svåra år lades bruket ner och anläggningarna jämnades med marken 1869.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Nyköping (Kommun) [sv], ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Nyköping (Kommun) [sv], ,
--Place
Launched
Reference
Sörmlandsbygden: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok, Södermanlands hembygdsförbund, Nyköping, 1964.
Swedish

DigitaltMuseum
021166009575
-Id
021166009575
-System
DigitaltMuseum