Eidsberg kirke (Kirke) [no]

Other languages: Eidsberg kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1200. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/42c4f05c-7106-4ce2-805b-0307dbc4cd8e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eidsberg kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1200.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1200.
Norwegian nynorsk

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1200
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Indre Østfold (Kommune) [no], Grønnsundveien 1, 1880 [no], Eidsberg sokn (02030101), Østre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Grønnsundveien 1, 1880
Norwegian bokmål

-Place (text)
Eidsberg sokn (02030101), Østre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme
Norwegian bokmål
Lekum (Gard) [no], 3014-190/16 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3014-190/16
Norwegian bokmål
Geodata
59.51956, 11.25743, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.51956
-Longitude (Easting)
11.25743
-Precision
5
Events
-Timespan
1200
--Earliest time
1200
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
012500101

-Id
012500101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
824

-Id
824
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84070-1

-Id
84070-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
147529309

-Id
147529309
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
03014-190/16
-Id
03014-190/16
-System
Gnr Bnr