Ekipagemästarebostället [sv]

Ekipagemästarebostället (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Tvåvåningsbyggnad med vit träpanel och brutet sadeltak i tegel. [sv]
Dataset owner
Last changed
22/11/2018 16:06:36
13/08/2022 06:17:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/42b0a860-7cab-464a-800c-b7c51784c6b5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ekipagemästarebostället
Swedish

Other name
886 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
886
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Tvåvåningsbyggnad med vit träpanel och brutet sadeltak i tegel.
Swedish

History

Denna flygelbyggnad till Varvschefsbostället uppfördes under 1780-talet i samband med uppförandet av huvudbyggnaden. 1821 blev det boställe för Ekipagemästaren vilket gav byggnaden dess namn. Sedan titelns upphörande under 1900-talet har häri huserat andra höga befattningshavare.

Swedish

Time
1782?

-Earliest time
1782?
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], Varvsgatan 7 [sv],

-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Varvsgatan 7
Swedish
Geodata
56.15667, 15.58159, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15667
-Longitude (Easting)
15.58159
Is part of
Swedish

Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 173-175.
Swedish

Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 42.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Ekipagemästarebostället. Hämtad 2018-11-01.
Swedish